понеделник, 13 февруари 2017 г.

Д-р Михаил Христов е определен за председател на Надзорния съвет на НЗОК

С одобрените от правителството промени в състава на Надзорния съвет  на НЗОК за представители на държавата са определени също така Любомир Гайдов и Стоян Стоянов. Те заедно с д-р Михаил Христов те ще заменят д-р Ваньо Шарков, д-р Бойко Пенков и Димитър Евлогиев, които влизаха в надзорния съвет до смяната на кабинета.
Промяната е във връзка с персоналните промени в МЗ и с оглед оптимизиране на работата на НС на НЗОК.
Д-р Михаил Христов е лекар-специалист по ортопедия и травматология. Бил е началник на отделение по ортопедия и травматология и ръководител в извънболничната помощ. В периода 1999-2000 г. е началник на отдел в НЗОК, а след това, до 2007 г., ръководи Регионалния център по здравеопазване – София. Има опит в областта на доброволното здравно осигуряване и като държавен служител в администрациите на ИА "Медицински одит" и Изпълнителната агенция по трансплантация. Към настоящия момент е съветник на министъра на здравеопазването.
Любомир Гайдов е зам.-министър на здравеопазването. Има висше юридическо образование. От 1992 г. е заемал различни длъжности в администрацията, включително ръководни. От 2007 г. е съдия в Административен съд – София област, а от есента на 2016 г. – във ВАС.
Стоян Стоянов има висше икономическо образование и квалификация по здравен мениджмънт. В периода 1999-2006 г. е директор на дирекция „Бюджет и финанси“ в МЗ. Бил е също главен секретар на министерствата на труда и социалната политика и на културата – длъжност, която заема в момента в МЗ.
Служебният министър на здравеопазването д-р Илко Семерджиев отправи молба към надзорниците на НЗОК да изпълняват стриктно Закона за здравното осигуряване и Закона за бюджета на НЗОК за 2017 година.
„Трябва да се спазва действащото законодателство и да се засили контролът върху финансирането на медицинската помощ с публични средства“ – апелира той и напомни, че новият Надзорен съвет започва работа при заварен голям дефицит в бюджета на НЗОК - около 124 милиона лева, който ще тежи на системата през цялата 2017 година.
„Бюджетната дисциплина и постигнатият здравен резултат са най-важното в публичния сектор“, каза той.

Няма коментари:

Публикуване на коментар