неделя, 5 февруари 2017 г.

Служебният министър на здравеопазването д-р Илко Семерджиев: Основният приоритет на екипа ми е връщането на договорното начало„На системно ниво анализирахме наличната вътрешна информация в МЗ и стигнахме до обезпокоителни изводи“, подчерта служебният вицепремиер по социалните политики и министър на здравеопазването.Акцентира на наследеният нормативен хаос, нарастващите задължения на лечебните заведения с над 50% държавно участие, опасната тенденция към одържавяване на сектора и др.
Като пример за "невиждан нормативен хаос" посочи, че за последните 18 месеца са оспорени 31 нормативни актове на МЗ, свързани с медицинските дейности и 16 медицински стандарта.
Д-р Семерджиев направи пълен преглед на състоянието, в което се намира здравната система, и представи визията на екипа си за стабилизиране на сектора.
Като основен приоритет изведе незабавното започване на преговори за възстановяване на договорното начало между НЗОК и БЛС и сключване на НРД 2017 в срок до 1 април т.г.
Той обяви, че ще работи за децентрализация и конкуренция, за самоуправление на структурите в лечебното здравеопазване, "от реактивност към анализ и стратегическо планиране, от непрозрачност към информираност и ангажираност и от държавен монопол към споделени отговорности."
По отношение на пръстовия автентификатор той заяви: „Ние сме категорично против системата на пръстова идентификация. Ще спазим всички правни и технологични изисквания, като на първо място още следващата седмица ще свикам шестте заинтересовани страни, които са конституирани по делото във ВАС. Ще обсъдим позициите на всяка една от тях и ще завършим с протокол за съгласие или несъгласие. След като минем на такава дискусия, ще вземем окончателните решения към каква правна форма на действие преминаваме. Това е европейският модел на поведение и законовият начин за действие и няма да самоуправстваме с власт като предишните.“
по думите  му при отмяна на настоящата контролна система няма да остане правен вакуум, а ще се подходи концептуално и нормативно за въвеждането на електронна здравна карта, която , е модел от Европа и далеч по-практичното решение от пръстовия идентификатор.
 Решението картата да се замени от идентификацията с пръстов отпечатък нарече "необясним завой" от правилната посока, без никакъв видим ефект.
Опровергават се твърденията на д-р  Москов, че с тях се спестява по 1 млн. лв. месечно.
По всяка вероятност дефицитът на касата ще надхвърли 250 млн. лв., според
изчисления на служебния финансов министър Кирил Ананиев.

Няма коментари:

Публикуване на коментар