понеделник, 27 февруари 2017 г.

Лекарите, които годишно напускат България, се равняват на 90% от студентите, завършващи медицинаЛекарите у нас застаряват. Повече от половината от тях са над 55 години, а 30% - над 60-те. Данните са цитирани в последния доклад на Европейската комисия (ЕК)  за макроикономическите дисбаланси на страната ни през 2017г.
Въпреки че съотношението между лекарите спрямо населението у нас остава сравнително високо в сравнение с други европейски държави, емиграцията им, съчетана със застаряването на тези, които остават в страната, създава големи диспропорции по отношение, както на обезпечеността с кадри в отделни области на медицината, така и в цели региони. Особено съществен е кадровият дефицит при медицинските сестри у нас, предупреждават от ЕК.
Сред останалите сериозни проблеми за сектора са ограничен достъп до здравеопазване, недостатъчно финансиране и като цяло слаби резултати по отношение на здравните показатели. 
Според ЕК публичните разходи за здравеопазване остават много ниски и покриват едва 51.6% от общите разходи за здраве при средно за ЕС 76.2%. Това води до нисък достъп до здравеопазване - само 88% от населението е обхванато от общественото здравно осигуряване (при ромите процентът е едва 45), което "компрометира ефикасността на системата", се казва в доклада на ЕК.
"Неефективната здравна система може би допринася за едно от най-високите нива на смъртност в България. Продължителността на живота също е сред най-ниските в ЕС.
Определени райони в страната изпитват и затруднения с достъпа до лекарства", се казва още в доклада. 
Всичко това „поддържа“ значително по-голям брой население лишено от здравни услуги поради цена, разстояние или време за чакане за тях, в сравнение с пациентите от други страни от ЕС.
"Системата за социалните трансфери е ограничена от ниска адекватност и покритие. България има една от най-малко ефективните социални системи в ЕС и едно от най-ниските нива на социални трансфери", коментират от Брюксел.
Според анализа критериите за получаване на социални помощи са твърде рестриктивни, което оставя много бедни семейства без подкрепа.
Заключенията по отношение на здравната и социалната политика, както и на пазара на труда остават тежки, а от страната ни се очаква да предприеме стъпки за отстраняване на натрупаните проблеми. 

Снимка: Invest News

.

Няма коментари:

Публикуване на коментар