неделя, 5 февруари 2017 г.

Повече от 210 000 лв. в подкрепа на 22 проекта бяха събрани в осмата благотворителна инициатива на Райфайзенбанк - “Избери, за да помогнеш” 2016 гНова тенденция е освен към проектите в сфера Здравеопазване, повече дарители да насочват подкрепата си и към другите сфери в кампанията. 186 089 лв. са набрани от дарения
на 1651 служители на Групата Райфайзен и от самата банка, която добавяше средства към всяко дарение на свой служител. В кампанията има  дарения и от външни дарители, които постъпват директно по сметките на организациите или чрез  дарителски SMS-и, както и чрез онлайн платформата за дарения на инициативата izberi.rbb.bg.
-През 2016 г. кампанията „Избери, за да помогнеш“ за пореден път привлече за дарители не само служителите на банката, но и широката общественост. За да бъдем още по-полезни, организирахме и доброволчески акции, в които активно участваха нашите служители. И през 2017 г. продължаваме да бъдем една от най-социално ангажираните компании в България, коментира Оливър Рьогл, Председател на УС на Райфайзенбанк.
За осемте години, през които се провежда, кампанията “Избери, за да помогнеш” е подкрепила 211 значими проекти в четирите основни направления – Здравеопазване, Социална сфера, Опазване на околната среда, Култура и образование с общо 2 493 727 лв.
----
“Избери, за да помогнеш” 2016 се проведе в периода  ноември 2016 г. – януари 2017 г. и подкрепи 22 проекта. Най-много средства събра проектът на Администрацията на Президента – Българската Коледа (29 440 лв.), който бе подкрепен от 277 служители, следван от проекта на Центъра за защита правата в здравеопазването – „Ракът на гърдата се лекува“ (26 988 лв.) и от проекта на Фондация „Заслушай се“ – „Глухите деца могат всичко, само не чуват“ (18 974 лв.)
Сайтът на инициативата www.izberi.rbb.bg остава активен и на него ще се публикуват отчетите на организациите, включени в кампанията, за това как са изразходвали дарените средства.

Няма коментари:

Публикуване на коментар