понеделник, 27 февруари 2017 г.

НЗОК и БЗС подписаха НРД за денталните дейности за 2017 г.Проектът на договора бе приет от Надзорния съвет на касата на 20 януари и бе на разположение за обществено обсъждане в законоустановения срок.
Документът регламентира заплащането на трета лечебна дейност в полза на здравноосигурените на възраст над 18 години, възможността отчитането на финансово-отчетните документи на изпълнителите на извънболнична дентална помощ да се осъществява само през информационната система на НЗОК, с което отпада необходимостта от представяне на отчетните документи в районните здравноосигурителни каси на хартиен носител, като това следва да става в четиридневен срок, а не както досега – в тридневен.

Няма коментари:

Публикуване на коментар