четвъртък, 26 януари 2017 г.

Комисията за защита на конкуренцията отхвърли искането за спиране на електронния търг за лекарстваПървият конкурс на електронната борса на МЗ предвижда да се сключат договори за доставки на всички лекарства за 145 болници от общо 363 действащи в България, за 3 години
напред и близо 1.2 млрд. лв. Срещу процедурата бяха подадени две жалби с искане тя да бъде спряна - от търговеца на лекарства на едро „Медекс" и от доставчика на медицинско оборудване, изделия и апаратура „Топ Хоспитал Сървис", тъй като в търга не са посочени всички възможни лекарства, което ограничава конкуренцията, изискват се големи остатъчни срокове на годност при доставка, налагат се тежки административни процедури.. Заради тези жалби МЗ спря търга.
Жалбата не е уважена, тъй като според КЗК „от спирането на процедурата ще настъпят значително по-големи вреди за засегнатите страни - възложител и обществото като цяло, които превишават ползата от нейното налагане", т.е. има опасност болниците да останат без лекарства.Определението на комисията се обжалва пред ВАС и ако той потвърди решението, електронният търг за лекарства може да бъде подновен. Става ясно от текста в уведомлението на здравния министър д-р Петър Москов за спиране на обществената поръчка, който гласи: „процедурата по обществената поръчка спира до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка или на решението по жалбата, ако е наложена временната мярка“.
Решението на ВАС най-вероятно ще бъде взето след встъпването в длъжност на служебния министър. Не е ясно обаче дали дори при потвърждаване на определението той ще реши да възобнови е-търга или не.

Няма коментари:

Публикуване на коментар