вторник, 17 януари 2017 г.

Софтуерна компания Мусала Софт - национален шампион на България в Европейските бизнес награди за трета поредна годинав категория “Employer of the year” (Най-добър работодател) на престижните “European
Business Awards” (Европейски бизнес награди). Конкурсът връчва отличия за най-добри практики и високи постижения в бизнеса. Наградите насърчават успеха, иновациите и етиката в европейската бизнес общност и стимулира обмен на идеи между компаниите.
Световните шампиони във всяка категория се определят чрез онлайн гласуване и оценка от жури, съставено от високопоставени държавни и бизнес лидери от цяла Европа.
Мусала Софт е водеща българска софтуерна компания специализирана в изграждането на цялостни решения, обхващащи всички елементи от жизнения цикъл на софтуера за  мултинационални компании и държавни институции по целия свят. Екипът на компанията се състои от 400 специалисти, работещи от офисите на Мусала Софт в София, Русе, Бургас и Скопие.
Компанията е носител на множество национални и международни отличия и признания за развитие на таланта, наука и иновации, качество на софтуерните решения, лидерство и корпоративната социална отговорност.

Няма коментари:

Публикуване на коментар