понеделник, 9 януари 2017 г.

МС утвърди две национални здравни програмиПравителството одобри новата Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка (РМШ), която ще действа в периода 2017 - 2020 г.
РМШ е една от най-разпространените форми на рак при жените и е тежък социално-икономически проблем на съвременното обществено здравеопазване. Ежегодно в света се регистрират около 528 000 нови заболели и 266 000 смъртни случаи. Най-голяма е тежестта на проблема в Източна Европа, където смъртността от РМШ е над два пъти по-висока, отколкото в останалите части на Европейския регион на СЗО.
В сравнителната европейска статистика, България се нарежда на място, близко до това на най-неблагополучните страни с трайна възходяща тенденция на показателите за заболеваемост и смъртност. По данни на Националния център за обществено здраве и анализи, регистрираните болни с рак на маточната шийка в страната са 412,1 на 100 000 жени за 2015 г. в сравнение с 401,9 на 100 000 жени през 2014 г. Всеки ден в България умира една жена с РМШ и се диагностицират три нови случая на заболяването.
Профилактичните HPV ваксини са най-новото постижение на съвременната медицина в контрола на раковите заболявания чрез средствата на ваксинопрофилактика. В свои становища от 2013 г. СЗО, Световният алианс по ваксини и имунизации (GAVI) и Международната федерация по акушерство и гинекология (FIGO) твърдо застават зад профила на безопасност на HPV ваксините и продължаването на тяхното прилагане в света. Според регистрационните данни, описани в кратките характеристики на профилактичните HPV ваксини те притежават над 90% ефикасност по отношение превенцията на предракови изменения и РМШ.
От 2012 г.МЗ съвместно с НЗОК и НСОПЛБ разработи и приложи механизъм за обхващане на целеви групи от населението с HPV ваксини, осигурени с публични средства по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в периода 2012-2016 г. Програмата дава възможност на родителите да получат достоверна медицинска информация за рака на маточната шийка и методите за профилактика, да направят информиран избор за провеждането на имунизацията на своята дъщеря и не на последно място, след консултация с медицински специалист да изберат вида на прилаганата ваксина, осигурена с публични средства.
Необходимите средства за изпълнението на Програмата са за сметка на утвърдения бюджет за съответната година на МЗ. Запазва се механизмът на финансиране на разходите за ваксини и дейността по поставянето им от НЗОК, чрез трансфер на средства от МЗ, което вече е заложено в Закона за бюджета на НЗОК за 2017 г.
Правителството прие и Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в България 2017-2021 г. В страната ни резултатите от целенасочени
изследвания, извършени от пет университетски болници и Националната лаборатория по ен-теровируси на Националния център по заразни и паразитни болести, представят заболяването като сериозен здравен проблем за децата в ранна възраст. Преобладаваща част от заболелите са деца на възраст от 6 до 23 месеца. Превенция на заболяването може да се осъществи чрез въвеждането на ефективна профилактична програма за прилагане на ротавирусни ваксини, чрез която да се постигне предпазване от умерено тежки и тежки форми на ротавирусен гастроентерит. От януари 2013 г. Световната здравна организация (СЗО) препоръчва включване на ротавирусните ваксини в националните имунизационни програми, като част от комплексна стратегия за контрол на диарийните заболявания чрез подобряване на профилактиката и лечението. Направеният ситуационен анализ относно повсеместното разпространение на ротавирусите налага изводи, които потвърждават необходимостта от разработване и изпълнение на Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в България, което е в съответствие с националната здравна стратегия (2014-2020) и препоръките на СЗО. С приемането на програмата България изпълнява препоръките на СЗО като осигурява публични средства за провеждане на специфична профилактика на подлежащи на имунизация с ротавирусни ваксини деца, като основната целева група са децата от 6 седмична възраст.

Няма коментари:

Публикуване на коментар