четвъртък, 26 януари 2017 г.

НС на НЗОК прие проект на НРД за денталните дейности през 2017 г.Проектът е публикуван за обществено обсъждане на официалната страница на НЗОК – www.nhif.bg
Проектът на НРД за денталните дейности (ДД) за 2017 г. е изготвен съвместно от работни групи от експерти на НЗОК и на Българския БЗС, като с него се регламентира осъществяването на дейностите на изпълнителите на извънболнична дентална помощ, предвидени в ЗЗО. Съгласно него НРД за ДД се приема за срок от една година.
Най-важните моменти в предложения проект са:
-И през 2017 г. НЗОК ще заплаща трета лечебна дейност в полза на здравноосигурените на възраст над 18 години.
-От 30 септември 2017 г. отчитането на финансово-отчетните документи на изпълнителите на извънболнична дентална помощ ще се осъществява само през информационната система на НЗОК, с което отпада необходимостта от представяне на отчетните документи в РЗОК на хартиен носител.
-Удължава се и срокът за отчитането на дейността на лекарите по дентална медицина, през портала на НЗОК ,до четвъртия работен ден на месеца, следващ отчетния.
С приетия Закон за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК) за 2017 г. са определени средства за здравноосигурителните плащания за дентална помощ в размер на 147 000 хил. лева.

Няма коментари:

Публикуване на коментар