сряда, 7 декември 2016 г.

JobTiger, работодатели от „Тракия икономическа зона“ и община Пловдив обявиха кампания за привличане на кадриот населени места с висока безработица извън област Пловдив обявиха пет индустриални компании. Кампанията започва с Монтана, Ловеч, Сливен, Бяла Слатина и
Стамболийски и ще продължи с други 15 града в страната и чужбина.
Над 5000 работници са необходими на предприятията в Тракия икономическа зона (ТИЗ) през 2017 г., съобщи инж. Пламен Панчев, председател на клъстер „Тракия икономическа зона“. В тази цифра се включват приблизително: 600 специалисти с висше образование и 1000 средни специалисти.
За да посрещнат растящата нужда от кадри, едни от най-големите инвеститори в страната като Сенсата Технолоджис България, АББ България, Белла България, Кауфланд България и Либхер Хаусгерете - Марица се обединиха около концепцията за търсене на кадри не само от цялата страна, но и от чужбина. Компаниите имат и подкрепата на община Пловдив и Клъстер ТИЗ.
Инициативата започва с информационна кампания, като свободните позиции в Пловдив се обновяват постоянно на уеб сайта на инициативата – http://plovdiv.careerdays.bg/, обясни Светлозар Петров, управител на JobTiger. Информационни дни на кариерата са следващата стъпка, като работодателите ще представят, както отворени позиции в предприятията си в региона на Пловдив, така и възможностите и условията за трудова миграция и ще могат да се срещнат с местните общности, за да инициират процеса по подбор на персонал.
Градовете са избрани на база ниво на безработица, налични квалификации у безработните лица и потенциал за преместването им в Пловдив. Община Пловдив от своя страна има готовност да осигури достатъчно места в  училищата и детските градини за записване на децата при преместване на цели семейства. В ТИЗ е изготвен и проект за жилища за индустриални работници.
Програмата цели да насочи вниманието към регион Пловдив и възможностите за работа и живот там. През последните години Пловдив се наложи като индустриален лидер в България, а Тракия икономическа зона се превърна в една големите индустриални зони в Югоизточна Европа. Постоянно навлизащите нови инвеститори имат нужда от допълнителен човешки капитал и от привличане на таланти. Заплащането в редица сектори вече е атрактивно не само за страната, но и за чужбина. Затова вторият етап на кампанията ще обхване Молдова, Украйна, Македония, Северна Гърция и др.

Няма коментари:

Публикуване на коментар