петък, 16 декември 2016 г.

Регламентира се кариерното развитие на медицинските сестриПарламентът прие на първо и второ четене промени в Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, предложени от Министерския съвет. Измененията регламентират професионалното развитие на специалистите по здравни грижи, предава БТА. То ще се отразява в квалификационни нива, определени в рамка, приета от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Тези нива ще удостоверяват придобити знания, умения и компетентности, усвоени в рамките на продължаващото медицинско обучение или придобита специалност в системата на здравеопазването за период от пет години.
С текстовете се въвежда задължение за членовете на асоциацията да повишават професионалната си квалификация чрез продължаващо медицинско обучение. Прецизира се и понятието "добра медицинска практика" в областта на здравните грижи. Промените предвиждат Българският лекарски съюз , Българският зъболекарски съюз, Българският фармацевтичен съюз и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи да упражняват контрол върху провеждането на продължаващото медицинско обучение. В писмени становища БЛС , БЗС, БФС и БАПЗГ са изразили подкрепа за законопроекта.

investor.bg
Снимка: derma-sofia.org

Няма коментари:

Публикуване на коментар