четвъртък, 1 декември 2016 г.

Проф. Огнян Бранков, детски хирург в МБАЛ „Токуда Болница”: Правилната диагноза и и навременното правилно лечение е от съществено значение при хемангиомите, които често се бъркат с много кожни и съдови заболяванияДетските хемангиоми претърпяват три стадия на развитие: - пролиферативна (до 1 -2 години), инволутивна (2 –7 години) и пълна регресия. Вродените хемангиоми имат обратно бързо развитие до края на първата година. Те обаче може да персистират през целия живот или да имат частично обратно развитие. Те засягат три пъти по-често женския пол. Предимно глава и шия – 60%, тяло – 25% и крайници – 15%. Множествени хемангиоми се срещат в 10-20%. С органно засягане предимно черен дроб в 13-16% от тях.
Ако говорим за усложненията има и дихателна обструкция и сърдечни усложнения. На лице са и - улцерация 10-13%, локална органна компресия (око, нос) – 3-7%, хеморагия – 1-3%.
Според засегнатия участък те са фокални (локализирани), сегментни (дифузни), повърхностни (в 50-60% от случаите), дълбоки – 15% и смесени в 30%.
Освен медикаментозно лечение, включващо перорален или  локален Propranolol, при тях се прилагат и инвазивни методи като лазерна терапия, ендовазална емболизация и хирургична екстирпация.
Индикациите за ранна хирургична ексцизия са бързо растящи хемангиоми с очакван лош естетичен краен резултат, критични локализации с опасност от деформация или нарушаване на функция, обемни хемангиоми на тясна основа или на благоприятни анатомични места (глава, тил, корпус), улцерозни или кървящи и слаб ефект от прилаганата досега терапия.
Съществуват много кожни и съдови заболявания, които често се бъркат с хемангиом. Затова е толкова важно поставянето на правилната диагноза и провеждането на правилното и навременно лечение.

Няма коментари:

Публикуване на коментар