петък, 4 ноември 2016 г.

Медицинските бележки, за извиняване на училищни отсъствия, ще бъдат с номер на амбулаторния листПървоначално амбулаторния лист трябваше да замести изцяло сегашната медицинска бележка.
ОПЛ обаче скочиха срещу идеята с мотива, че в документа се съдържа лична информация на пациента и това не би било коректно, тъй като се нарушава конфиденциалността.
В указанията сега се посочва, че отсъствие от училище по медицински причини, свързани със заболяване, което налага лечение в домашни условия, диагностични или лечебни процедури в амбулаторни условия или други свързани със здравето обстоятелства, се удостоверява от лекар в лечебно заведение за първична или специализирана медицинска помощ, център за спешна медицинска помощ или спешно отделение на лечебно заведение за болнична помощ. Удостоверението е въз основа на данните от анамнезата, обективния статус от извършения преглед, резултатите от извършените изследвания и поставената диагноза, отразени в медицинската документация - амбулаторен лист за лечебните заведения за извън-болнична помощ, фиш за обслужен спешно болен за центровете за спешна медицинска помощ или лист за преглед на пациент в консултативно-диагностичния блок. Необходимостта от отсъствие от училище по медицински причини се документира в отделен документ "Медицинската бележка", която се попълва и подписва от лекаря, извършил прегледа на ученика, и се подпечатва с печата на лекаря и/или лечебното заведение. В медицинската бележка задължително се вписва номерът и датата на документа за преглед. Изписването на номера и датата на документа се поставя под коректно изписаната диагноза с посочен код на заболяването. Дните, посочени в медицинската бележка, не може да предхождат датата на извършване на прегледа, посочена в амбулаторния лист. Отсъствие от училище след болнично лечение се удостоверява от лекар от лечебното заведение за болнична помощ или от общопрактикуващия лекар на ученика. В този случай в бележката, вместо номер и дата на документа за преглед, се посочва номер и/или дата на издадената епикриза. След дълги разговори между министъра на образованието и науката Меглена Кунева и министъра на здравеопазването д-р Петър Москов бяха предприети действия за стриктно регламентиране на случаите на отсъствие от училище по медицински причини, както и за документиране и контрол на тези случаи.
Здравният министър е поискал директорите на регионалните здравни инспекции да информират всички лечебни заведения на територията на областта за новите изисквания за издаване на медицински документи. А лекарите, издали медицински бележки, да предоставят при поискване на контролните органи на МЗ (РЗИ и ИАМО) информация за издадените медицински бележки и медицинската документация по случая.
"Лесният начин на попълване на медицински бележки трябва да бъде спрян. Единственото малко затруднение е да се допълни номерът на амбулаторния лист. Това са 5-6 цифри, които не могат да затруднят практиката на личния лекар", коментира зам.-министърът на образованието Диян Стаматов.

Няма коментари:

Публикуване на коментар