понеделник, 21 ноември 2016 г.

Диана Йорданова, ГЕРБ: Приемането на Бюджет 2017 ще даде стабилност на държавата и ще гарантира реформите


Диана Йорданова, народен представител от ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по бюджет в Народното събрание в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио
„Фокус“ Водещ: Парламентът трябва да гласува на първо четене закона за държавния бюджет за 2017г. Вчера парламентът прие на първо четене бюджетите на НЗОК и този на Държавното обществено осигуряване. Става ли бюджетът жертва на предизборни сметки и какво следва, ако не бъде приет? Могат ли минималните пенсии да бъдат увеличени двойно и какво ще струва това на бюджета? Ще гарантира ли бюджетът на НЗОК за следващата година финансова стабилност на здравноосигурителната система? Тези и други въпроси ще зададем на Диана Йорданова от ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по бюджет в парламента. Г-жо Йорданова, защо е важно бюджетът за 2017г. да бъде приет и съществуват ли рискове, ако останем с „индиго“ на бюджета от миналата година? Диана Йорданова: Преди всичко бюджет 2017 предлага увеличение и то значително в почти всички системи по отношение на политиките, които според нас са водещи. Вече сме коментирали, но само ще припомня, че се увеличават заплатите на българските учители, предвидени са средства от около 100 милиона, допълнително още 130 милиона въобще за системата на образованието, в системата на здравеопазването 230 милиона има увеличение, системата с оглед запазване на нашата национална сигурност. Допълнителни средства са предвидени за Военното министерство и въобще на политиките, които то ще води в размер на 850 милиона лева, повишаване на минималната работна заплата на 460 лева и така мога да продължа много. Истината обаче е, че бюджет 2017 за първи път предлага рамка, в която имаме изключително високо увеличение на разходната част-около 5,3 милиарда. Това е нещо, което е невиждано досега от 10 години. От друга страна, съумява достатъчно висока приходна част да формира така, че да може всички видове приоритети и политики на правителството да бъдат заложени, обезпечени. Това е при изключително нисък дефицит и без да се налага външно финансиране под формата на заеми. Даже може да се каже, че ако бюджет 2017 бъде приет в този си вид и бъде изпълнен през следващата година, то в крайна сметка ние дори ще си намалим като цяло дълговата позиция с близо 2 милиарда лева, което действително е изключително постижение. Ако обаче бюджет 2017 не бъде приет, това означава, че за следващата година общини, министерства, въобще администрацията като цяло ще има възможност да разполага с 1/12 до 95 процента на базата на бюджета, който е имала за всеки един месец миналата година. От друга страна означава, че няма да се увеличи минималната работна заплата, няма да има увеличение на заплати на лекари, учители, социални работници, въобще навсякъде в секторите, където са предвидени такива и т.н. За съжаление това не е добър вариант. Водещ: Означава ли това, че неприемането на бюджета за 2017 година може да ограничи някои социални плащания и да спре някои ключови реформи именно по тези основни точки и приоритети, които Вие формулирахте? Диана Йорданова: За съжаление е така. Освен това сме предвидили и доста социални плащания, чийто размер е около 400 милиона лева. Това е изключително висока сума и мисля, че няма да е честно спрямо хората, а не спрямо политиците, на които днес ще се наложи да гласуват за бюджета. Водещ: Въпреки, че БСП, ДПС, АБВ са против и се очаква да гласуват против, надявате ли се да събере достатъчно гласове Бюджета за 2017, за да бъде приет и какво би се случило, ако бъдат одобрени само бюджетите на НЗОК и на Държавното общественото осигуряване, но не и държавната финансова рамка? Диана Йорданова: Разчитам, надявам се, че здравият разум на колегите действително ще надделее. Ако големият бюджет не бъде приет днес, но вчера всъщност бюджетът на НЗОК и на държавното обществено осигуряване бяха приети, ще се наложи промяна вътре в самия голям бюджет, защото в бюджетите на НЗОК и в бюджета на ДОО са заложени значителни увеличения, т.е. това трябва да стане за сметка или на преструктуриране на разходите вътре в самия бюджет, или по някакъв друг начин, за който днес ще чуем аргументите на колегите. Те ще предложат да се случи, но те не са много начините. Водещ: Възможно и аргументирано ли е искането на патриотите за 300 лева минимална пенсия? Може ли парите за пенсия да бъдат осигурени за сметка на други разходи? Диана Йорданова: Темата за пенсиите и като цяло за социалните плащания е изключително благодатна в сегашната политическа криза, но в проектобюджета, който предлага Министерски съвет, е важно да се каже, че правителството продължава две от своите основни политики, а именно стабилност и поетапно повишаване на пенсиите. Истината е, че някъде около 3 милиарда лева по наши изчисления и по изчисления на Министерството на финансите, както и на външни експерти ще струват щетите на бюджета, ако бъдат изпълнени исканията както на патриотите за минимална пенсия от 300 лева, така и на БСП за отмяна на плоския данък. Увеличението на минималната пенсия от 161 до 300 лева ще струва някъде около милиард и половина. В тези разходи обаче не влиза в тази сметка пропорционалното увеличаване на останалите пенсии, което може да се наложи при толкова драстично увеличаване на минималната пенсия. В момента средната пенсия за страната е около 330 лева, а за 2017 година ние сме предложили всъщност в бюджета на Държавното обществено осигуряване тя да стане 341 лева, т.е. това е увеличението, което ние предлагаме, което е близо до исканията на Патриотичния фронт за най-ниска пенсия. Минималната пенсия предлагаме да стане 161 лв. Ако това предложение бъде гласувано в зала, това означава, че ние като цяло трябва да направим промяна на пенсионния модел, защото не е справедливо спрямо хората, които са се осигурявали на доход, който позволява, да кажем 340 лева пенсия да получават спрямо тези, които са били ниско платени, нискоквалифицирани, на ниска длъжност или пък те въобще не са се осигурявали през целия си трудов стаж. Така, че е много труден баланс в тази обстановк. Това би могло да доведе до ефекта на т.нар. „снежна топка“ , защото залагайки тази сума евентуално в бюджет 2017, това означава, че 2018, 2019 и т.н. ,тя ще се увеличава в годините. Няма как самата система да издържи на такова натоварване. Водещ: Става ли тогава бюджетът жертва на предизборни сметки? Диана Йорданова: За съжаление, както казах, изключително благодатна е темата. Към момента наблюдаваме поне по заявените желания за предложения, заявените тези в предизборната кампания, която съвсем наскоро свърши, че за съжаление става точно такава жертва. Да, много е лесно да обещаваш, много е лесно да убеждаваш хората, че ще свършиш нещо, което знаеш практически, че няма да ти се наложи да извършваш, защото правомощията на една президентска институция са коренно различни от правомощията на Изпълнителната власт, но това е тема на един друг тип разговор. Водещ: 230 милиона лева повече са средствата за НЗОК за следващата година. Балансирано ли са разпределени тези средства, ще се осигурили ли финансова стабилност, каквато е и основната критика и притеснение на ДПС, на БСП? Диана Йорданова: Трябва да отбележим, че финансовата рамка е по-добра от миналата година и то с цели 223 милиона лева. Още повече бюджетът на НЗОК предлага разполагаемост със средства от порядъка на 3,5 милиарда, което е изключително висока сума и то при запазване на здравноосигурителната вноска на 8% . Запазване също трябва да посочим ще има и в съотношението, което заплащат работодател и работник, т.е. става 60 на 40. На практика с проекта на бюджета на НЗОК , който вече вчера гласувахме, държавата изпълнява една от своите основни функции и гарантира финансирането на финансовата стабилност на здравноосигурителната система от една страна, а от друга страна възможност за всяко следващо управление, което и да е то, да може да провежда реформи съобразно програмата на партиите, които ще управляват. НЗОК с нейното финансиране предполага една стабилност като цяло на здравноосигурителната система така, че да няма сътресения. Философията, която на практика се предлага от надзора на НЗОК и правителството, е свързана с увеличаване на финансирането най-вече на доболничната помощ и съответно съпътстващите разходи с това за изследвания, консумативи. Има значително увеличаване има на средствата за дентална помощ, за първична и специализирана такава, лекарствени продукти и други. Един бюджет на НЗОК винаги не е достатъчен, но той ще бъде достатъчен тогава, когато реформите извървят своя път. Водещ: Ще видим днес какво ще се случи в Народното събрание, но някои ще кажат: Има ли смисъл парламентът да приема бюджет, който ще се изпълнява от следващ кабинет и от друго Народно събрание и очаквате ли той да бъде актуализиран след изборите? Диана Йорданова: В крайна сметка нашата позиция е, че ние като достатъчно национално отговорни политици бяхме длъжни да внесем бюджета, длъжни сме до край да го защитаваме и пак повтарям, надявам се, че здравият разум на колегите ще надделее днес в зала, защото ако днес не се приеме на първо четене, той просто спира своя път като проектобюджет. Преди всичко е важна стабилността на държавата и не е редно парламентарно представените партии в лицето на опозицията да имат малко по-различно мнение. Вероятно и БСП, и ДПС ще гласуват против, но разчитам на останалите колеги проект 2017 да бъде подкрепен, защото преди всичко трябва да се мисли за утрешния ден, а не за моментното политическо състояние или предизборната ситуация, в която се намира всяка една от партиите.


focus-radio.net  
Снимка: Burgasnews

Няма коментари:

Публикуване на коментар