събота, 1 октомври 2016 г.

90% от дипломиралите се лекари напускат страната.Авторитетът на българския лекар е принизенЕдва 10% от ново завършилите лекари остават да работят в страната.
Всеки трети български лекар е над 60-годишна възраст, около 55% от тях са над 55-годишна възраст, а под 5 процента са под 30-годишна възраст, съобщи д-р Венцислав Грозев, председател на БЛС, по време на 23-ия Симпозиум на Централно и Източноевропейските лекарски камари ZEVA.
Продължаващата миграция на млади специалисти към Западна Европа е една от основните причини за застаряването на съсловието. Голяма част от заминалите работят в Англия, Германия, Франция. През последните 3-4 години ежегодно около 350-400 лекари напускат България, което би могло да доведе до крах в системата на здравеопазването ни. У нас има населени места в Северозападна България и в Родопите, в които липсват лекари, коментира той.
Като причина за напускането на България младите лекари посочват липсата на възможности за кариерно израстване, неясни правила и затруднения при специализация, невъзможност за прилагане на нови технологии в по-голяма част от лечебните заведения, с изключение на университетските болници. Тревожна е констатацията за непрекъснато променящата се, често противоречаща си нормативна база. Липсата на интерес към някои специалности също е голям проблем за системата, като причината е в зле платените клинични пътеки в области като вирусологията, педиатрията, вътрешни болести, клинична хематология и др. т.е. финансовото им подценяване от НЗОК.
Все по-често лекарите посочват като причина и отрицателното медийно отношение във връзка със съдебно недоказана вина на лекари. Авторитетът на българския лекар е силно принизен. Проблемите на лекарите с медиите са значителни, а правото на личен живот е силно нарушено, заяви д-р Грозев.
-За съжаление към момента образът на българския медик в медийното пространство е изключително очернен. Много често се раздават „присъди“ на лекари, без реално все още да има влезли в сила съдебни решения”, коментира председателят на БЛС.
Той съобщи, че ще предложи на участниците във форума организирането на международна кампания под наслов „За да е успешно лечението, аз вярвам на своя лекар“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар