вторник, 20 септември 2016 г.

Пациентите над 18 г. с право на трета пломба до края на годинатаРеши НС на НЗОК. 8 млн. лв. от резерва на НЗОК ще бъдат отпуснати за целта.
За обстоен преглед на зъбния статус пациентът заплаща 1,80 лв.
При лечение на кариес с пломба от амалгама доплащането е 4,00 лв.
Цената е същата и за екстракция на зъб с упойка.
От началото на този месец обаче пациентите имат право и на трета дейност. Отново срещу 4,00 лева - пломба или изваждане на зъб.
По преценка на лекаря по дентална медицина обаче може да се направят напр. три пломби или да се извадят три зъба.
НЗОК доплаща и част от специализираната хирургична помощ при пациенти над 18 години. За специализиран преглед доплащането е 1,80 лв. При инцизия в съединителнотъканните ложи - 7,50 лв.. За екстракция на дълбоко фрактуриран зъб цената е 13,50 лв. За контролен преглед след някоя от горните две дейности доплащането от страна на пациента е по 0,80 лв.
Децата до 18 г. имат право на преглед и до четири дейности - до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб, за които доплащането е 12,30 лв. за първоначален преглед за зъбен статус се доплаща по 1,80 лв.
При лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб доплащането е 4,70 лв. Обикновената пломба, екстракцията на временен или постоянен зъб с упойки обаче са безплатни.
При децата хирургичните интервенции също се доплащат.
Специализираният първоначален преглед е 1,80 лв. За инцизия в съединителнотъканните ложи доплащането е 3,00 лв., а за изваждане на дълбоко разрушен зъб - 5,00 лв. Контролният преглед си остава по 0,80 лв.
От потребителската такса, която е в момента 2,90 лв., са освободени децата до 18 г. , не работещи членове на семейството, бременни и родилки до 45 дена след раждането, хора с определени заболявания, регламентирани в приложение към НРД или с ТЕЛК решение за над 71% намалена неработоспособност, социално слаби и др.
Денталните услуги са безплатни за възрастните настанени в социални домове и психиатрични болници и за децата в социални домове, в специализирани училища или задържани под стража.

Няма коментари:

Публикуване на коментар