понеделник, 23 май 2016 г.

Обучението по медицина е изключено от оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"
В свое писмо до министъра на образованието и науката г-жа Меглена Кунева,
парламентарната комисия по образованието и науката, министъра на здравеопазването д-р Петър Москов и ректорите на медицинските университети, председателят на БЛС д-р В. Грозев сигнализира всички отговорни институции за липсата на възможност студентите по медицина да получават стипендии по оперативната програма.
Обръщението на д-р Грозев завършва с искане за преосмисляне на позицията и създаване на условия за включване на медицината заедно с останалите направление в програмата.
Ето и цялото писмо:
ДО
Г-ЖА МЕГЛЕНА КУНЕВА
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

КОПИЕ:
ДО
ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДО
Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДО
РЕКТОРИТЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ

Относно: Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

            УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,
Изключително обезпокоени сме от излаганите в публичното пространство доводи на органите на държавна власт, обосноваващи липсата на приоритет при финансиране на стипендии по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" в сферата на обучението по медицина. Нашето категорично мнение е, че подобно поведение е изключително вредно за системата. Тази властническа теза е сигнал за оценката на държавата по отношение значимостта на избора на младите ни колеги да посветят живота си на каузата да помагаш на другите.
Логично е да обърнем внимание на фактите от действителността. Данните сочат, че 548 лекари са пожелали да напуснат Република България през 2014 г., 524-ма през 2015 г., 142-ма само за първото тримесечие на 2016 г. Болшинството от напускащите са младите ни лекари, така че средната възраст на упражняващите професията в страната ни вече надвишава 55 г. Основните мотиви за миграция са за все по-осезаемата липса на управленска  и обществена оценка на медицинската професия, системни пречки за кариерно израстване и улесняване процеса на системно надграждане на образованието, а до тях се нарежда и възнаграждението за труда им. Явно е, че критичността на младите ни колеги е прецизно мотивирана. По своята същност тя е безспорен апел към държавните органи да прецизират недостатъците в управленските си решения.
Водени от горното, си позволяваме да отбележим, че вероятно е налице едно голямо недоразумение. Медицината безспорно е  приоритетна за страната ни област и обучението в нея следва да бъде подпомагано и стимулирано от предвидената по оперативната програма система от стипендии. Обръщаме внимание на обстоятелството, че Република България е с изключително сериозни традиции в медицината и би могла да бъде стратегически развивана като зона за елитарна медицина. Акцентът попада както върху националната, така и върху трансграничната медицинска помощ. Българската медицина би следвало да бъде геостратегически приоритет, противното е загуба на интелектуален и материален ресурс. Дори формираните в програмата цели на предоставянето на стипендии, а именно -   „за стимулиране на обучение в приоритетни за икономиката области, както и на стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта”, са безспорна индиция за това да се стимулира обучението по медицина. Та нима тази професия не оформя в най - чист вид симбиозата между наука и изкуство?!
Предвид изложеното, се обръщаме към Вас с искане за преосмисляне на позицията Ви по въпроса за финансирането на стипендии от посочената оперативна програма в областта на обучението по медицината. Българският лекарски съюз настоява да бъде осигурена възможност за обучаващите се наши колеги да се възползват от ресурса й за целите на своето образование, като по този начин недвусмислено бъде заявена позицията на държавата ни по отношение значимостта на направения от тях професионален избор. 
С уважение,
Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ГРОЗЕВ
                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

Снимка: ipatient.xyz

Няма коментари:

Публикуване на коментар