четвъртък, 14 април 2016 г.

У нас пациентите с Хепатит C са изправени пред много предизвикателстваСветовният хепатитен алианс публикува за първи път официалните резултати от глобално
проучване сред пациенти лекуващи се от хепатит C. В частта за България са налице множеството предизвикателства, пред които са изправени пациентите в страната. Сред най-значимите проблеми, с които се сблъскват те, са:
Ниска информираност сред широката общественост и ОПЛ:
-Едва 42% от пациентите са знаели какво е хепатит C преди диагнозата си;
-19% от пациентите са били насочени към изследване за хепатит C след съобщаване на симптомите на заболяването при лекар;
-Само 27% от пациентите заявяват, че при поставяне на диагнозата са получили толкова информация, колкото им е била нужна;
- Една трета от отговорилите са диагностицирани с хепатит C при рутинен медицински скрининг, 14% сами са поискали да се изследват, 12% са изследвани по препоръка на лекаря си, 12% са изследвани като част от скрининг за хепатит C или вируси, предавани по кръвен път.
Хепатит C има силно влияние върху живота на хората:
-26,4% от пациентите считат, че хепатит C има много силно влияние върху физическото им състояние;
-Над 1/3 от анкетираните казват, че хепатит C има от средно до много силно влияние върху емоционалния им живот;
21,4% заявяват, че заболяването има много силно влияние върху психическото и душевно здраве на пациента.
Пациентите искат да участват повече във взимането на решения:
-76% от отговорилите смятат, че пациентът и лекарят трябва заедно да обсъждат възможностите за лечение, въпреки че мненията за това кой да вземе крайното решение са различни;
-48,3% казват, че те самите са участвали в процесите на взимане на решения относно заболяването и лечението им.
Други обезпокоителни данни сочат, че едва 2% от отговорилите са били информирани за заболяването, чрез държавни кампании. Само 12% са получили информация от пациентски организации, 20% от личния си лекар, а 44 на сто – от медиите.
-От 1 март 2016 г. пациентите, които страдат от хепатит C и са в най-тежко състояние, могат да се лекуват и в България с най-съвременните терапии, които се прилагат в Западна Европа и САЩ, ето защо лечението на заболяването вече не е проблем. Данните от проучването обаче идват, за да покажат, че имаме още много работа в посока подобряване информираността и достъпа до профилактични изследвания за заболяването, коментира д-р Хасърджиев, председател на НСБХ „Хепасист“.


Няма коментари:

Публикуване на коментар