четвъртък, 14 април 2016 г.

МБАЛ „Пълмед“вече е със статут на университетско болнично лечебно заведениеТака в "Пълмед" от тази есен студенти и докторанти по медицина ще могат да провеждат обучението си. Освен това в структурата ще могат да отидат на следдипломно обучение лекари по 9 специалности.
В Пазарджик "Пълмед" ще предостави както възможност за обучение за студенти по медицина, медсестри и акушерки, така и следдипломно обучение по 12 специалности за лекари.
През юни 2015г. МЗ акредитира МБАЛ "Пълмед" като база за практическо следдипломно обучение на лекари. Тогава здравното заведение получи и най-високата акредитационна оценка - отличен, за цялостна медицинска дейност, както и за отделните медицински и други дейности за срок от 5.

Няма коментари:

Публикуване на коментар