четвъртък, 14 април 2016 г.

"Инициатива за иновативни лекарства" ще ускори достъпа на пациентите до по-ефективни и безопасни терапии


Инициатива за иновативни лекарства (Innovative Medicines Initiative - IMI) е най-голямото
публично-частно партньорство в областта на здравеопазването в Европа, целящо ускоряване на разработването на по-ефективни и безопасни лекарства.
MI е общо начинание на Европейския съюз и Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) с бюджет над 5 милиарда евро между 2008 и 2024 година. Половината от тези средства се предоставят от ЕК, чрез европейските фондове, а другата половина е принос на научноизследователските фармацевтични компании, които инвестират времето на своите изследователи, осигуряват лаборатории и апаратура.
IMI способства осъществяването на съвместни научно-изследователски проекти и изгражда мрежа от експерти, представители на академичната общност и индустрията, като цели ускоряването на иновацията във фармацевтичния сектор в Европа.
Информационният ден, организиран от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) с подкрепата на Министерството на образованието и науката и МЗ, бе на тема - „Инициатива за иновативни лекарства”. В събитието участваха д-р Бойко Пенков, зам.-министър на здравеопазването, Катарина Ангрош, зам.-директор по научната дейност към Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA), д-р Хю Лаверти, ръководител на научните операции в „Инициатива за иновативни лекарства“, Деян Денев, директор на ARPharM и доц. д-р Евгени Евгениев, зам.-ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).
По време на форума директорът на ARPharM Деян Денев отбеляза:
-Събитието има за цел да предостави практическа информация на българската медицинска общност относно Инициативата. Надяваме се български специалисти да станат част от вече стартирани проекти или да предложат нови такива. Инициативата постига отлични резултати и прави революционни научни открития, като помага за ускоряване на развитието на нови лекарства и нови методи за лечение в различни области.
В момента в рамките на Инициативата са открити над 60 проекта. Изследователи от цяла Европа обединяват усилията си, търсейки решения на специфични здравни проблеми като неврологичните заболявания (болест на Алцхаймер, шизофрения, депресия, хронична болка и аутизъм), инфекциозни болести (антимикробната резистентност и Ебола), диабет, заболявания на белия дроб, онкология, туберкулоза, затлъстяване, използване на стволови клетки за нови лекарства и др. Целта на проектите е да се ускори научноизследователската дейност и достъпа на пациентите до нови лекарства, нови лечебни и диагностични методи, да се подобри лекарствената безопасност, да се изследва действието на лекарствата върху организма.

Няма коментари:

Публикуване на коментар