неделя, 17 април 2016 г.

Подуправителят на НЗОК Иванка Кръстева : За ОПЛ направихме повече от договореното-Договорите с болниците ще се сключват на база предходната година относно болничните
легла.Критериите на касата за сключване на договор класират, а не изключват лечебни заведения. Предимство ще имат най-добрите болнични лечебни заведения, които гарантират комплексно и качествено лечение, каза Кръстева.
През м. месец април лечебните заведения работят в условията на различна правна среда – по старите и по новите правила. Болниците следва да нямат проблеми със софтуера. Притеснения не трябва да има, тъй като РЗОК имат необходимата информация, за да работят безпроблемно с договорните партньори по НРД. Пациентите се чекират на входа и изхода и не е нужно да се прави това при прехвърлянето им от една в друга клинична пътека.
На всички лечебни заведения, които към момента са работили конкретна медицинска дейност – тя ще им бъде заплатена. Няма да имаме големи сътресения за изпълнителите на медицинска помощ. Няма да има болници,с които като цяло да не сключим договор, прогнозира подуправителя на НЗОК.
Ще се акцентира върху обращаемостта в болниците. За ОПЛ направихме повече от договореното. Дадохме им възможността да прехвърлят неусвоени регулативни стандарти от едно в друго тримесечие. Заинтересованите от тях могат да изискват информация за неусвоените средства, на национално нива и на всяко тримесечие, каза още Кръстева.


Няма коментари:

Публикуване на коментар