неделя, 17 април 2016 г.

От 1 април 2017 г. влиза в сила разделянето на пакета медицински дейности на основен и допълнителенСрокът за отлагане на плановия прием – различен за всяка клинична пътека

Преработените критерии, за хоспитализация и лечение за сметка на НЗОК, които трябва да
залегнат в ЗЗО вече са в парламентарната здравна комисия и до седмица предстои да бъдат внесени в МС.
В предложението за промени отпада гаранцията, че в допълнителния пакет няма да се чака повече от два месеца.
В основния пакет медицински дейности влизат най-масовите заболявания в България и тези, които застрашават живота ни или могат да доведат до трайна инвалидизация. Той ще бъде свързан с промоция; профилактика и ранно откриване на заболявания; диагностика и лечение на лица в спешни състояния; лечение на внезапно възникнали състояния или заболявания; диагностика на травми и отравяния; заболявания и състояния при деца, бременни и родилки; диагностика на онкологични и инфекциозни заболявания; състояния и заболявания на трансплантирани пациенти; всички състояния, възникнали в резултат на внезапно възникнала промяна на вече диагностицирано или хронично заболяване.
Допълнителният пакет медицински дейности включва  лечение на диагностицирани вече заболявания, които не водят до непосредствена заплаха за живота или трайно увреждане на здравето т. е. медицинските дейности могат да бъдат планирани във времето без обостряне на заболяването. Бъдещият планов прием е на база поставена диагноза, обективна медицинска оценка на здравословното състояние на пациента, на историята на развитие и на вероятното бъдещо развитие на заболяването и предоставяне на здравно осигуреното лице на достъпна информация относно сроковете за планов прием, която да дава възможност за вземането на информирано решение по отношение на лечението му
За всяка клинична пътека срокът за отлагане ще бъде различен, но той няма да влияе на качеството на медицинската услуга. Ако условието за два месеца важи за всички, рискуваме да поставим много лечебни заведения в невъзможност да го изпълнят, обясни зам.к-здравният министър д-р Ваньо Шарков.
В някои от случаите не е необходимо пациента да чака два месеца, а в друга част от случаите вероятно може да бъде и по-дълъг периода от времето, обясни той и даде пример с пациентите, които се нуждаят от физиотерапия и рехабилитация, чието  състояние търпи отлагане до 8 месеца, без това да е опасно.
В документа е разписано също така, че всяка терапия, извършвана в обхвата на допълнителния пакет, автоматично се прехвърля към основния, ако състоянието на пациента рязко се влоши.


Няма коментари:

Публикуване на коментар