четвъртък, 24 март 2016 г.

SPIRIVA® Respimat® показва ефективност при широк спектър пациенти с астмаBoehringer Ingelheim обяви резултатите от нови „post-hoc“* анализи показващи - добавянето на SPIRIVA® (tiotropium) Respimat® към друго поддържащо лечение за астма** значително подобрява, както белодробната функция, така и контрола върху симптомите, снижава риска от влошаване на астмата и намалява екзацербациите (познати и като астматични пристъпи), независимо от клиничния субтип на алергичната астма.
Тези данни бяха представени на годишната среща на Американска Академия по Алергология, Астма и Имунология (AAAAI) за 2016 г. в Лос Анджелис.
-Включването на SPIRIVA® Respimat® в терапията може да помогне на хората с алергична астма, които продължават да имат симптоми, като допълнително отвори дихателните им пътища и съответно подобри дишането им, каза Марк Вандеуокър, Медицински директор клинични проучвания към Озаркс, Колумбия, Мисури.
SPIRIVA® Respimat® е първото от различен Клас инхалаторно лечение, одобрено за употреба при астма в последните 10 години. Лечението се използва в допълнение към други поддържащи терапии (обичайно ICS/LABA) за намаляване на симптомите и риска от екзацербации при астма. SPIRIVA® Respimat® се приема чрез две последователни впръсквания с инхалаторното устройство Respimat®, което активно доставя медикамента под формата на „фина мъгла”, което означава, че пациентът трябва единствено да вдиша дълбоко, за да достигне лекарството дълбоко в белите дробове.
------
*„Post-hoc“ анализите са базирани на данни от двете клинични изпитвания PrimoTinA-asthma® и двете клинични проучвания MezzoTinA-asthma®, които са част от мащабната програма за клинични изпитвания на tiotropium Respimat® при астма -  UniTinA-asthma®:
Клиничните изпитвания PrimoTinA-asthma® (1 и 2) изследват SPIRIVA® Respimat® като допълваща терапия при възрастни с астма, които продължават да са симптоматични, въпреки че приемат лечение със средна до висока доза ICS/LABA
Клиничните изпитвания MezzoTinA-asthma®(1 и 2) изследват SPIRIVA® Respimat® като допълващо лечение при възрастни с астма, които продължават да са симптоматични, въпреки че приемат терапия със средната доза ICS
Ефикасността и добрата поносимост на SPIRIVA® Respimat®са проявени във всяко от клиничните проучвания и във всяка терапевтична група. Безопасността и поносимоста на лечението са били сходни с тези в групите с плацебо.
**Астмата не може да бъде излекувана, поради което при болните се провежда поддържащо лечение, насочено към контрола на заболяването. Почти всеки един от двама пациенти остава симптоматичен, въпреки приема на обичайната поддържаща терапия (обикновено ICS/LABA). Симптомите имат пагубен ефект върху работата на пациентите, техния сън, социален и личен живот.
В допълнение, появата на симптоми на астмата увеличава риска от потенциално фатални астматични пристъпи (екзацербации) до шест пъти в близките няколко седмици.
Хората, живеещи с алергична астма - най-често срещаната форма на заболяването, имат възпаление и усещане за „свиване“ на дихателните пътища поради излагане на често срещани алергени. Тези пациенти може да се нуждаят и от друго инхалаторно лечение в допълнение на настоящата им терапия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар