неделя, 27 март 2016 г.

Предписването на медикаменти по INN се отлага за септември - сегаПредписването на медикаменти по техните международни непатентни наименования (INN), вместо по търговска марка отпада в последния момент от публикуваната в Държавен вестник Наредба за осигуряване на достъпа до медицинска помощ.
По всяка вероятност тя ще бъде отложено за септември 2016 г.
От публикувани в сайта на МЗ изменения в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти става ясно, че за септември се отлага и „ценовия коридор“, свързан с ценообразуването на медикаментите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар