понеделник, 14 март 2016 г.

Записването за участие в петото издание на инициативата на ICT Media и JobTiger “ТОП ИКТ Работодател” вече започнаИ през 2016 година проучването ще се проведе сред български и международни
компании от телекомуникационния, ИТ и аутсорсинг секторите, опериращи на нашия пазар. Изследването се осъществява по методология на специализираната в HR одит компания Audit Advice Associates (ААА).
Проектът „ТОП ИКТ Работодател“ 2016 има за цел да открои предпочитаните работодатели в сферата на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в България и да очертае водещите тенденции в управлението и развитието на бранша.
Методологията на изследването „ТОП ИКТ Работодател“ се основава на свързване в мрежа и оценка на взаимодействието между четири фактора: резултатите на компанията по определени показатели; степента, в която стратегиите, политиките и процедурите по управление на човешките ресурси са интегрирани в организацията; доколко те подпомагат постигането на целите, ангажираността на служителите; и проактивността на компаниите по отношение на последващи действия, свързани с резултатите от изследването.
Тази година, по повод петото юбилейно издание на проекта, сайтът на „ТОП ИКТ Работодател“ е изцяло обновен. Освен отличените работодатели през годините, в него могат да бъдат разгледани и всички специализирани каталози в електронен вид.
Общо 31 компании и 2131 служители се включиха в изследването „ТОП ИКТ Работодател“ през 2015 г., разпределени в следните категории: „ИТ услуги“, „Аутсорсинг на ИТ услуги“, „Развой на софтуер“, „Телекомуникации“, „Малки компании с персонал до 50 служители“.
Партниращи организации по проекта "ТОП ИКТ Работодател" 2016 през годините са били Министерството на труда и социалната политика, Американската търговска камара в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската асоциация по информационни технологии, Българска асоциация за управление на хора.

Няма коментари:

Публикуване на коментар