вторник, 8 март 2016 г.

Обновено и модернизирано е Детско кардиологично отделение в Националната кардиологична болница – СофияОколо 1,240 хил. лева струва ремонтът и модернизацията на педиатрията, детската
кардиология и кардиохирургия. Парите за ремонта са отпуснати от МЗ.
Около 636 хил. лв. са похарчени за строително-монтажни работи. Близо 345 хил. лв. са инвестирани в медицинско оборудване. Специална апаратура за екстракорпорално кръвообращение е закупена за 250 хил. лв.
По думите на проф. Марио Станкев, директор на болницата структурата е уникална за страната ни.
-Тук единствено могат да се преглеждат, диагностицират, лекуват деца със сърдечни заболявания и да бъдат оперирани, както по отворен метод, така и чрез интервенционални процедури със съвременни технологии. Структурата покрива целия обем, който е необходим за страната на 100%, така че беше необходимо извършването на такова обновяване, както с апаратура, така и в чисто битов аспект. Нашето желание бе и постигнахме, да разделим потоците между деца и възрастни, защото в едно приемно отделение не бива да има кърмачета и възрастни до 90 години. По този начин осигуряваме спокойствие на децата, за да бъдат на спокойствие с родителите си, каза проф. Станкев.

Няма коментари:

Публикуване на коментар