четвъртък, 17 март 2016 г.

Вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин: Аз не отговарям за зъбите на пенсионеритеВицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин, в писмен отговор до депутат от РБ посочва, че по повод дискусия за реформа в сферата на денталната медицина, проведена през юли месец миналата година в НС, Министерство на труда и социалната политика е изразило очакванията си пред БЗС и Асоциацията на денталните мениджъри в България, че МЗ ще създаде работна група, която да работи за постигане на по-добро здраве за гражданите над 65-годишна възраст, в което да бъдат включени и мерки за тяхното зъболечение.
-За съжаление към настоящия момент в Министерството на труда и социалната политика (МТСП ) няма обратна връзка за продължаване на инициативата за създаване на механизъм за лечение на цялостно обеззъбени възрастни хора с цел подобряване качеството на техния живот и разработване на
система за частично включване на лечението на тотално обеззъбените здравноосигурени хора от НЗОК, посочва той.
Социалният министър и изрично уточнява, че МТСП няма възможност да финансира здравноосигурени пациенти на здравната система, които са тотално обеззъбени и за които следва да се намери механизъм чрез промяна в законодателството в областта на здравеопазването, което е от компетентността на МЗ.
По думите му мерките за зъболечението на пенсионерите е реформа, която се отнася единствено но здравното ведомство, а не до социалното и той не отговаря за зъбите на пенсионерите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар