петък, 11 март 2016 г.

Здравната индустрия и медицината на прага на нова ера – бум на нови лекарства
Една от целите на СЗО е до 2030 г. да се постигне универсално здравно покритие


По думите на д-р Кунчо Трифонов, мениджър на IMS България, лекарствената консумация нараства в световен мащаб. Очакванията са глобалната им употреба през 2020 г. да нарасне с 24% спрямо 2015 г. и да достигне $1.4 трилиона и 4.5 трилиона опаковки. Над 50% от населението в света ще консумира повече от 1 лекарствена. доза дневно т. е. ръстът е 33% на база м. г.
Нарастването ще бъде най-голямо в Бл. Изток и С. Арабия. Ниската покупателна сила обаче ще затрудни навлизането на оригиналните лекарства на техните пазари. Но по-високото потребление ще се дължи на генеричните медикаменти.
У нас 55% от фармацевтичния пазарен дял се дължи на оригиналните лекарства и иновативните терапии, 30% на генериците и 15% на отис продуктите.
Статистиката показва, че развитите държави ползват предимно оригинални медикаменти и специализирани терапии, а развиващите се – генерични лекарства и отис продукти, като тенденцията ще се запази и занапред. През следващите 4 години  водеща ще бъде специализираната лекарствена терапия и то най-вече в областта на онкологията.
-Свидетели сме на истински бум в последните години на иновативни лекарствени терапии, които подобряват и удължават човешкия живот. До голяма степен това е обусловено от развитието на всяка иновативна компания, което протича главно в две основни области - революционната глобална инициатива за налагане на нови етични стандарти в отношенията пациент/лекар/индустрия/институции и инвестиции в създаването на нови лекарствени продукти. Новият модел на етични стандарти ще повиши доверието на пациентите към лекарите, съобщи маг. фармацевт Мирела Марчева, директор “Корпоративни връзки” на GSK– България, по време на второто издание на Бизнес Форум Фарма.
GSK стартира проект, за налагане на нови морални и етични стандарти в тези отношения и очакванията са, че много иновативни компании ще ни последват – прекратяваме преките плащания към лекари. Компанията ще инвестира в обучението на лекари, но чрез медицинските дружества, чрез съсловните организации.
По думите на Марчева всяка година в света от малария се разболяват 198 мил. души и умират 583 хил., от които 90% са деца. Добрата новина е, че са одобрени м. г. първите проучвания на компанията, по отношение разработване на ваксина, която ще спаси много човешки животи.
Това е и стратегическата цел, в която инвестира здравната индустрия в световен мащаб, като една от целите на СЗО (цел 3) е до 2030 г. да се постигне универсално здравно покритие и достъп до основните здравни услуги за всички пациенти.
Онкологията ще бъде водеща терапевтична област, за развитите нации, по отношение разходите за здравеопазване, през следващите години. Благодарение на таргетната терапия онкологичните заболявания са вече хронични с подобрено качество на живот и увеличена преживяемост. Така напр. пациентите с лупус в миналото са имали едва 4,5 год. преживяемост, след откриването на заболяването, а днес тя е много по-голяма, като пациентите имат изключително пълноценен живот. 73% от онко лекарствата  и 42% от новите лекарства са с потенциал за персонална медицина, която подобрява изхода за пациента и ефективността на цялата здравна система в дадена страна.
По време на форума Николай Хаджидончев, председател на Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА) и генерален мениджър на „Тева Фармасютикълс България” подчерта, че генеричната индустрия у нас има традиции и пазар в много страни на ЕС, САЩ и др. държави и осигурява работни места и на много хора (у нас те са 10% от заетите в ЕС). Основната цел на бизнеса е да се оптимизират разходите и да се намали цената на тези лекарства, каза той и акцентира, че между генеричните и биоподобните лекарства няма абсолютна идентичност.
Подчерта също така, че благодарение на генериците все повече болни хора имат достъп до качествено лечение. По думите му в ЕС годишно се спестяват 35 млн. евро на фондовете, в резултат употребата на генерични лекарства.
Второто издание на годишния Бизнес Форум Фарма, организиран от сп. "Мениджър" се проведе с подкрепата на GSK, NOVARTIS, Roche, AMGEN. Партньори на събитието бяха Националната пациентска организация и Агенция PR Play.

Няма коментари:

Публикуване на коментар