неделя, 27 март 2016 г.

Министърът на здравеопазването д-р Петър Москов: Правителствата правят опит да въведат Националната здравна карта от 2003 г. досега
-Наличието на тази карта беше предварително условие на ЕС за каквото и да било финансиране в сферата на здравеопазването. Това е начин да гарантираме пътя на пациента в различните степени и стъпала на системата на здравеопазване и да дадем стабилност на публичния фонд, НЗОК, която от името на пациентите да сключва най-добрите договори. Националната здравна карта е документ, който правителствата правят опит да въведат от 2003 година досега, заяви той.

Няма коментари:

Публикуване на коментар