вторник, 15 март 2016 г.

Доц. Асена Стоименова, Изпълнителен директор на ИАЛ: Законови промени могат да доведат до ръст от 15% на клиничните изпитвания

Инвестициите в клиничните изпитвания може да се увеличат многократно, но след
актуализация на законодателството.Инвестициите в клиничните изпитванията са преки инвестиции, както за икономиката, така и за пациентите. На последните те дават достъп до иновативни терапии и често са единствен шанс за живот при някои от тях, каза директорът на ИАЛ доц. Асена Стоименова, по време на форума „Клиничните изпитвания за пациенти, медицински специалисти и здравните власти”.
По думите и при запазване на статуквото, ни очаква спад, тъй като другите държави увеличават своята конкурентноспособност. Ето защо промяната е неизбежна и трябва да се въведат изискваният на регламент 536/2014 г и да  се осъществи ръст от 15%  в клиничните изпитвания, като успоредно с това се прави и хармонизация с изискванията на директивата.
Необходимо е да се обособят звена специализирани в провеждането на клинични изпитвания, да се опростят процедурите за сключване на договори с болничните заведения, да се подобри работата с болничните аптеки и да се създаде по-благоприятна регулаторна среда.  
Вече е разработена Национална стратегия за развитие на клиничните проучвания в България, а сред стратегическите цели е изграждане на електронна база данни за изпитванията на нови лекарства и сформирането на форуми за пациенти с полезна информация за изпитванията и дискусии по проблемите, каза доц. Стоименова.
В тази връзка тя съобщи, че от догодина на специализиран интернет сайт, поддържан от ИАЛ, ще се публикува информация за това какви клинични изпитвания се или ще се провеждат у нас, критериите за включване в тях и центровете, където ще или се провеждат.
Най-много клинични изпитвания се извършват в сферата на психиатрията и неврологията – 20%, онкология – 16%, ендокринология и белодробни болести – по 11%, съобщи още доц. Стоименова.
По данните на ИАЛ, у нас в предпоследна фаза (фаза 3) сега са 126 нови изпитвания.
Към момента 45% от инвестираните близо 152 млн. лв. в проучвания са насочени за центровете, осъществяващи клинични проучвания. 35% са предоставени като възнаграждения за персонала, 11% - за доставчици на други услуги, 8% са използвани за други разходи и 2% - за регулатора.Няма коментари:

Публикуване на коментар