събота, 27 февруари 2016 г.

65-ия извънреден Събор на БЛС не даде мандат на УС за подписване на НРД 2016Срещу подписването на договора се обявиха районните лекарски колегии в София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Шумен, Враца и Ловеч.
„За" гласуваха само 10 делегати „против" - 265, а 15 се въздържаха.
Сред аргументите на лекарското съсловиео срещу подписването на НРД 2016 са:
-Идеята на здравния министър д-р Петър Москов да се влиза в болници чрез пръстов идентификатор, който трябваше да залегне в договора;
-Документи и нормативни актове, които са залегнали в НРД 2016, но все още са в процес на разработка и не влезли в сила. Като напр. Националната здравна карта.
Само пред два дни НЗОК заяви готовност да бъдат отпуснати от резерва й допълнително 55 млн. лева за дейности в извънболничната помощ, с които ще се осигурят повече направления за прегледи и изследвания. От здравната каса приеха да бъдат увеличени цените и за някои прегледи в извънболничната помощ както следва:
-За профилактичните прегледи по програма “Детско здравеопазване“ извършвани от ОПЛ, на бебетата до 1 година, от 9 лв. стават 10, 40 лв.;
-За профилактичните прегледи, на децата от 1 до 18 години, сумата става 9.40 лв., при досегашна 8 лева;
-Увеличава се от 10 на 11 лева и цената на профилактичните прегледи за възрастните над 18 години;
-От 9.50 лв. на 10 лв. се повишава и цената на дейностите по диспансерно наблюдение на пациенти с една диагноза;
За останалите дейности се запазват цените, действащи през 2015 година и до момента. Като общата стойност на предложените обеми и цени за ПИМП е 192 млн. лв.
За СИМП тя е 216 млн. лв., за МДД е 80 млн. лв., а за БП  е над 1.6 млрд. лв.

Преди окончателното гласуване д-р Венцислав Грозев, председател на БЛС представи, пред делегатите на извънредния събор,новите договорености и цифровото изражение на средствата за дейност по съответните параметри.
За ПИМП увеличението е в размер на 18 354 309 лева, за СИМП то е в размер на 21 081 685 лева, а за ММД - с 14 515 429 лева.
Увеличението на средствата за дейност в БП за периода от първи април 2016 година до 30 ноември 2016 година са 213 603 000 лева. Реалното увеличение на средствата за 2016 година в БП, спрямо отчетените дейности за 2015 година, е в размер на 33 000 000 лева (за 2015 година за БП са отчетени дейности за 1 522 000 000 лева, а за 2016 година предвидените средства във финансовата рамка на проекта за НРД-2016 са 1 555 000 000 лева.
След като 65-ия извънреден Събор на БЛС не гласува мандат на ръководството за подписване на НРД 2016 това означава, че новите правила, за работа в системата и цените и обемите на медицинските услуги за т. г., ще бъдат приети административно от Министерския съвет.

Снимки: БТА,  clinica.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар