сряда, 2 декември 2015 г.

БЛС с декларация - няма да участва в преговорите по НРД 2016, ако не бъдат премахнати всички текстове от ЗБНЗОК, с които се променят правилата в ЗЗО От съсловната организацията заявяват, че ще използват всички позволени от закона средства
за защита правата и интересите на лекари, пациенти и общество, включително и да информират европейските институции и партньори.
Възраженията на БЛС са относно клаузи в бюджета на НЗОК, които налагат лимити върху дейностите от основния пакет, платен от НЗОК, позволяват здравната каса да намалява цени на клинични пътеки при недостиг на средства и да променя цените и обемите на медицинските дейности по собствено решение, включително и ако няма подписано НРД за годината.
„По конституционно несъобразен начин с преходните и заключителни разпоредби на проекта за Закон за бюджета на НЗОК се правят кардинални промени в Закона за здравното осигуряване, изменен само преди четири месеца. Практически се ликвидира договорното начало, залага се административно определяне на финансови ограничения за всички изпълнители и потребители на здравни услуги. Съсловието на българските лекари няма да приеме авторитарно и ултимативно налагане на правила, елиминиращи договорното начало”, се посочва в декларацията на БЛС.

Снимка: health.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар