понеделник, 26 октомври 2015 г.

В УМБАЛ „Александровска” бе открит Център за наблюдение и лечение на бъбречно трансплантирани пациентикъм Клиника по нефрология и трансплантация, който ще изпълнява функциите на бившия
диспансер към клиниката. В това направление се наблюдават 99% от трансплантираните в България (~550 на брой), проследяват се пациенти на хемодиализно лечение, както и чакащи бъбречна трансплантация пациенти, които все още не са хемодиализирани (~950).
Направлението за лечение на редки болести в нефрологията ще бъде трансформирано в Експертен център, тъй като пациентите с болест на Фабри, болест на Алпорт и специфични тумори на бъбреците, които не се лекуват оперативно, са почти изцяло контингент на клиниката. В нея има и най-голям брой специалисти, сертифицирани за бъбречни биопсии, включително на трансплантиран бъбрек - манипулация, която се прави само в Александровска болница.
Със средства на болницата и на дарители - 173 000 лв  е извършено реновиране и Клиниката по нефрология и трансплантация е разширена с 50%. Леглата са увеличени на 35. Разширени са помещенията в лечебната и обучителната част, както и кабинетите на лекарите.
По програма на МУ – София, клиниката е оборудвана с ехограф от най-висок клас за стандартно ултразвуково изследване на коремни органи, щитовидна и паращитовидни жлези  или контраст-индуцирана ехография, прилагана за откриване на начални тумори. С новия апарат се постига триизмерно изобразяване на пикочния мехур или т. нар. „виртуална цистоскопия” и се изследва състоянието на съдовите структури, включително на най-малките, чрез цветен, високоенергиен и спектрален доплер.
Модерният ехограф позволява бъбречните функции да се проследяват в реален анатомичен план и притежава опция за архивиране на данни и за осъществяване на онлайн конферентна връзка със специалисти от други лечебни структури в страната и чужбина.
--------
„Дървото на живота”

в памет на донорите бе допълнено с 9 имена на хора, изгубили живота си в края на 2014 и през .
2015 г., и чиито дарени органи са дали шанс за живот на пациенти в УМБАЛ „Александровска”. От началото на годината в лечебното заведение са направени 18 бъбречни трансплантации - 6 от жив и 12 от трупен донор.

Няма коментари:

Публикуване на коментар