понеделник, 31 август 2015 г.

Здравните услуги по светаНивото може да е различно дори в една и съща страна. Ако се разболеете сериозно в Полша, може да разчитате на добро обслужване в частните болници и може би трябва да
избягвате държавните, обясняват от компанията International SOS, която е изготвила годишната карта за нивото на здравните системи по света. Ситуацията е различна в различните страни по света, като нерядко части от медицинското обслужване са на високо ниво, а в други области или структури няма гаранция за качество.В Ботсуана липсва добра медицинска помощ, но на места в съседна Намибия може да разчитате на спешна помощ, която да ви стабилизира.При сърдечен пристъп би трябвало да сте в добри ръце в Сао Паулу.Частната медицинска помощ в Бразилия е сравнима с медицинската помощ в САЩ. Ако получите гръдна болка в други части на Бразилия обаче, като например северния град Манаус, от Международната SOS компания ще ви посъветват да се евакуирате по най-бързия начин. Ако трябва да ви се направи сърдечна катетеризация в този град, там разполагат с нужната апаратура, но тя е далеч от желаното ниво, каквато е и подготовката на медицинския персонал. При сърдечен пристъп не е важно да има само кардиолог, който да ви помогне, но и интензивно отделение и мед. сестри, които да ви обслужват денонощно.Тези неща са гарантирани в САЩ.Бразилия вероятно е най-яркият пример за страните от специалната категория, където градското и извънградското здравеопазване са екстремно различни и е невъзможно да се оцени рискът за здравето еднозначно за цялата страна.В същата смесена категория е и Китай. Във всяка нова болница в голям град сградата и оборудването са феноменални, но дори и в най-добрите китайски болници не е постигнато нивото на подготовка на персонала, както в най-добрите болници в Сао Паулу, Бразилия. Макар и да имат най-добрите компютърни томографи и магнитно-резонансни томографи, липсва добре обучен персонал за работа с тези машини. В момента обаче Китай инвестира много за обучение на медиците.Навсякъде по света при спешност - например при катастрофа, човек попада в спешния център на държавна болница , където ще се сблъска с всички проблеми по поддържане на хигиената например. Това е проблем не само за страни като Тайланд, Мексико и Индия, но и за страните от Източна Европа. За сметка на това, ако се нуждаете от планова хирургия, в частните центрове може да получите отлично обслужване и резултат за част от парите, които бихте платили в американска болница .***Рейтинг на здравния риск 2015Големи бързо развиващи се страни. Избрана група от големи бързо развиващи се страни, където има голяма разлика между високото ниво на медицинската помощ в големите градове и ниското ниво в цялата останала част. В големите градове: стандартът на медицината е висок или на международно ниво за някои изпълнители на медицинска помощ, докато други предлагат ниско ниво. Навсякъде другаде: Медицинската помощ, денталната помощ и спешната помощ може да са на базово ниво. Достъпът до рецептурни лекарства може да бъде ограничен и нелегалната търговия може да бъде изход. Сериозни инфекции като холера, денга, малария може да представляват заплаха в отделни райони или за цялата страна. - Медицинска помощ: В големите градове: избиране на качествени изпълнители. Понякога се изисква медицинска евакуация. Извън големите градове: избиране на най-добрата възможна помощ. Наблюдение на случая. Превеждане към център от по-високо ниво. Средно тежки или остри заболявания/ наранявания може да изискват евакуация.Нисък риск.Международен стандарт на медицинската помощ навсякъде. Широко достъпни специализирана помощ, субспециализирана и медицински грижи. Има достъп до висококачествена спешна помощ, дентална помощ и до голям брой качествени рецептурни лекарства . Нисък риск от инфекции.Медицинска помощ: референтна. В оказването на помощ има езикови и културни различия. Има плащане в брой. Рядко се налага евакуация.Среден риск. Висок или международен стандарт медицинско обслужване осигуряват някои изпълнители, други предлагат по-ниско качество. Обикновено са достъпни адекватна спешна и зъболекарска помощ. Има известен риск от хранителни отравяния или инфекции, предавани чрез замърсена вода. Може да има инфекции като малария и треската денга.Медицинска помощ: избор на качествени изпълнители. Наблюдение на случая. При остри състояния или травми може да се наложи евакуация.Висок риск. Страни с ограничени медицински възможности. Спешната помощ и денталните услуги може да са на базово ниво. Достъпът до рецептурни лекарства може да е ограничен и в някои случаи нелегалната търговия е изход. Сериозни заболявания като малария, тиф, холера, денга може да представляват заплаха.Медицинска помощ: селекция на най-добрата според възможностите. Наблюдение на случая. Превеждане в център от по-високо ниво. Всяко състояние, изискващо болнично лечение, може да наложи международна евакуация.Изключително висок риск.Страни, където почти липсва медицинска помощ или има много високо заплащане. Може да няма спешна помощ и зъболекарски услуги. Обичайно няма качествени рецептурни лекарства . Има висок риск от хранителни отравяния и инфекции заради замърсена вода. Обичайни са заболявания като малария, холера, денга, тиф. - Медицинска помощ: избор на най-добрата според възможностите. Наблюдение на случая. Превеждане в център от по-високо ниво. Всичко с изключение на незначителни здравни проблеми може да налага международна евакуация.Компанията International SOS е направила карта на здравния риск за света. Тя предлага спешна помощ на фирми, чиито служители работят и пътуват в чужбина. Разполага с 27 центъра в различни точки на света, в които работят лекари и мед.сестри. Прави рейтинг на здравния риск по държави според нивото на техните медицински системи. Прави оценка на много фактори, които включват нивото на достъпните медицински и зъболекарски услуги, достъпа до рецептурни лекарства , наличието на сериозни инфекциозни заболявания, както и културни, езикови и административни бариери.

В. "24 часа" , Снимка: Ureport.bg


Няма коментари:

Публикуване на коментар