вторник, 30 юни 2015 г.

Парите за лечение в извънболничната помощ ще се увеличатСъгласно актуализираната национална здравна стратегия за периода 2014 - 2020 г ще се
пренасочат все повече дейности от болниците към извънболничната помощ.
"Пакетът здравни дейности, осъществяван в първичната извънболнична помощ, следва да бъде разширен и финансово обезпечен при усъвършенствани механизми на регулация, които отчитат индивидуализираните потребности на обслужваните лица и не допускат ограничаване на медицински обосновани диагностични и лечебни дейности", пише в стратегията.
Тази година НЗОК ще плати на личните лекари 178 млн. лв., или 6.6% от целия си бюджет за лечение. Предвижда се парите, които здравната каса отделя за първичната медицинска помощ, да скочат на 12% от общите й разходи. Заплащането на ОПЛ трябва да се промени и да се обвърже с качеството на лечението и постигнатите резултати по отношение здравето на пациентите. Парите за записан пациент ще съставляват по-малка част от бюджета им, а делът на плащането за дейност ще се увеличава. Джипитата не желаят да ходят на домашни посещения, което затруднява достъпа на пациентите до базова медицинска помощ и натоварва спешната помощ. Липсват условия и стимули за общопрактикуващите лекари за участие в дейностите по превенция и управление на хроничните заболявания и поддържане на активна обратна връзка с пациентите и с другите специалисти, участващи в грижите за тях, се отбелязва в стратегията. Освен това общопрактикуващите лекари са натоварени с голям брой несвойствени административни дейности, припомнят от МЗ. Идеята е в бъдеще ОПЛ в първичната медицинска помощ да бъдат насърчавани за непрекъснато повишаване на квалификацията и развиване на умения за консултиране, комуникация и работа в екипи за медико-социални интервенции.
"Следва да се прецизира въвеждането на индикативни бюджети за предписване на лекарства в извънболничната помощ със съпътстващ механизъм за мониторинг на предписването и с предоставяне на конструктивна обратна връзка към предписващите", предвижда стратегията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар