четвъртък, 4 юни 2015 г.

Здравноосигурените с индивидуални пакети за прегледи и изследванияСъответно младият, здравият човек ще има по-малък пакет, а по-възрастния и болен –
по-голям такъв в доболничната помощ. Определеният пакет от предвидени изследвания и
прегледи при специалист ще бъде вписани в личната електронна карта на здравноосигуреното лице. Тя ще стане факт от март 2016 г.
Здравният министър д-р Петър Москов съобщи, че след година-две лечението на редките болести от НЗОК ще се прехвърли на държавата (респективно МЗ или агенция), тъй като то не е грижа на солидарния фонд.
Д-р Москов съобщи също така, че до средата на този месец се очаква одобрение от Брюксел на проектите за е-рецепта и е-здравна карта и стартиране на обществените поръчки за изпълнението им. Той съобщи още, че НЗОК ще сключва договор от догодина само с болници, които могат да предложат комплексно лечение на пациентите т. е. само с такива лечебни заведения, които ще гарантират цялостния алгоритъм на лечение, като кадрови състав, като специалисти, апаратура, логистика. Доплащане на ръка няма да има. Начинът да влезеш в допълнителен пакет при настъпване на заболяването е да имаш договор с фонд. Кеш между лечебно заведение и болница няма да има”, категоричен беше д-р Москов.
От НЗОК пък обмислят очните болести и лъчетерапията за преминат в извънболничната помощ. Връща се и възможността за приватизиране на отделни болници.
Междувременно на второ четене в парламентарната здравна комисия бяха приети поправки в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) - пакетът услуги, плащани от НЗОК се разделя на основен и допълнителен. Текстът в закона е изключително общ и предвижда единствено пакетите да се определят с наредба на МЗ. Той дава възможност на МЗ както да не променя нищо и да запази основния пакет такъв, какъвто е в момента, така и да го ограничи значително и да затрудни достъпа до лечение на хиляди болни.
От НЗОК обещаха да засилят контрола след приемането на промените в ЗЗО.

Няма коментари:

Публикуване на коментар