сряда, 3 юни 2015 г.

Петият Национален конгрес на пациентските организации завърши с приемане на Меморандум за необходимостта от реформа и подобряване качеството на здравеопазването в БългарияОсновните акценти от Меморандума включват:
-Незабавна и спешна реформа на цялостната организация на здравеопазването, с цел подобряване качеството на живот на пациентите;
-Подобряване ефективността на системата на здравеопазването и реформа, базирана на доказателства;
-Система, основана на нуждите и потребностите на пациентите, в която пациентът е равнопоставен партньор във взимането на решения за собственото му лечение;
-Реформа, която ще гарантира солидарността, справедливостта и равнопоставеността на здравната система, както и равен достъп до качествени здравни грижи за всвички граждани.

Няма коментари:

Публикуване на коментар