вторник, 23 юни 2015 г.

Лекарите от страната са недоволни от законовата промяна, с която се въвеждат санкции за изпълнителите на медицинска помощ, ако пациентите не са удовлетворени от обслужванетоТова става ясно от съобщение на БЛС до медиите, по повод на приетия на второ четене Закон
за здравното осигуряване.. Според съсловната организация това създава предпоставки за напрежение между лекари и пациенти.
„С въвеждането на условия за санкции въз основа на субективни усещания и налагане на термина "неудовлетвореност" като условие за прекратяване на договорните отношения между изпълнители на медицинска помощ и НЗОК, поставя закона в правото му да погазва договорния процес по НРД“, смятат от БЛС. Те припомнят, че са изразили несъгласието си с промяната, и добавят, че днес отново ще изпратят доводите си до парламентарната здравна комисия и министър Петър Москов. "Текстът вменява задължение на управителя на НЗОК да проучва удовлетвореността на пациентите от оказаната медицинска помощ, от лекарствените продукти, даже и от медицинските изделия. По нататък – в чл. 59, с императивна разпоредба, се задължава директорът на съответната РЗОК да санкционира лечебно заведение, което е "прегрешило", според субективното мнение на няколко пациенти, и това прегрешение се е превърнало в " системна неудовлетвореност" - и то по методика, която към момента не е известна и се предвижда да бъде приета с подзаконов нормативен акт“, се казва в позицията на БЛС

Няма коментари:

Публикуване на коментар