четвъртък, 4 юни 2015 г.

Министърът на финансите Владислав Горанов отчете над 1 млрд. лв. излишък в бюджета


към месец април 2015 г., а данните за месец май са още по позитивни за фискалния баланс.
Това е най-доброто фискално изпълнение спрямо последните години, съпоставимо е с това от 2008 г., каза министърът на финансите Владислав Горанов.
Постъпленията в приходните агенции за първите четири месеца на 2015 г. са с
814.2 милиона лева повече спрямо събраните към 30 април 2014 г., което е номинален ръст от 11.5%.
Горанов уточни, че заложеният ръст при данъчните приходи за годината със закона за бюджета за 2015 г. спрямо 2014 г. е 4.3 на сто.
Ръстът в приходите основно се дължи на повече постъпления, събрани от ДДС. Към 30 април 2015 г. приходите от ДДС са с 359.3 милиона повече спрямо същия период на миналата година. След ДДС с най-голям дял в повишението на приходите за 2015 г. са сумите, постъпили по бюджетите на ДОО и НЗОК - 271.1 милиона повече в сравнение с 2014 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар