събота, 16 май 2015 г.

Очертава се една огромна катастрофа от - ХОБББългарското дружество по белодробни болести (БДББ) проведе, в Пловдив на 9 и 10 май, обучителен курс на респираторни медицински сестри от цялата страна за работа с пациенти с
хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). 60-те участнички от 30 медицински центъра, клиники и отделения по белодробни болести и звена в доболничната помощ се запознаха с новостите в инхалаторната терапия и използването на съвременни инхалаторни устройства.
Целта на курса е да засили партньорското начало, да бъде утвърден моделът на екипност в работата на лекарите и сестрите, ангажирани с пациенти, страдащи от респираторни заболявания. Курсът завърши с практическа част - посещение на водещи звена в лечението на пациенти с белодробни заболявания в Пловдив. Домакините доц. Владимир Ходжев и доц. Благой Маринов, членове на Управителния съвет на БДББ, запознаха сестрите с начина на работа в клиниките и демонстрираха новите апарати в лабораториите.
Инициативата е част от програмата за продължително обучение по белодробни болести на дружеството и се провежда за трети път у нас, а целта е да се повиши експертният потенциал на медицинските сестри в областта на диагностиката, лечението и контрола на хроничните белодробни заболявания.
Лекторите в обучението бяха: доц. д-р Диана Петкова от МУ Варна и МБАЛ „Св.Марина“ Варна, доц. д-р Явор Иванов от МУ Плевен и МБАЛ „Г. Странски“ Плевен, доц. д-р Владимир Ходжев от МУ Пловдив и МБАЛ „Св. Георги“ Пловдив, доц. д-р Ваня Юрукова от МУ София и СББАЛ „Св.София“, София, доц. д-р Благой Маринов от МУ Пловдив, д-р Валентина Димитрова и д-р Велин Стратев от МУ Варна и МБАЛ „Св.Марина“ Варна.
Форумът бе осъществен в партньорство с GlaxoSmithKline – България.
Доц. Петкова, председател на БДББ подчерта, че следваща стъпка в обучителната програма на БДББ ще бъде разработването на специализирани практически ръководства за медицински сестри за работата с пациенти с ХОББ. Едно от тях ще бъде за извършване на спирометрични изследвания, а друго ръководство ще помага на сестрите стъпка по стъпка да усвояват метода на работа с различните инхалаторни устройства.
По думите и над 64 милиона са болните от ХОББ в света, а 3,5 милиона души умират годишно в резултат на ХОББ и усложненията му. Счита се, че до 2020 г. ХОББ ще бъде третата водеща причина (след сърдечния инфаркт и мозъчния инсулт) за смъртност сред населението. Очертава се една огромна катастрофа от – ХОББ.
В България, по данни от представително национално епидемиологично проучване, болни от ХОББ са 15% от възрастното население, като 40 000 пациенти получават медикаменти за лечение на ХОББ по НЗОК. Достъпът до специалист е силно затруднен, особено за хората от селата и малките градове. Физикалната терапия е важна част в лечението на болните с ХОББ. Рехабилитация на тези пациенти обаче изобщо не се извършва. Ето защо ХОББ е не само социален проблем, но и проблем на държавата ни.
Тютюнопушенето е основен рисков фактор за ХОББ. Пушачите имат генетична диспозиция за развитие на ХОББ. У нас 50% от учениците и 40% от възрастното население са пушачи. Болестността е по-голяма при мъжете. Особено тревожно е „подмладяването“ на болестта и нарастването на болните сред жените. Годишно у нас се диагностицират с карцином на белия дроб около 3 хил. души като голяма част от тях са в напреднал стадии, а 30% от тях подлежат единствено на палиативни грижи. У нас няма структура и организация, която да се грижи за тези болни извън болниците. Грижата за пациента у дома е най-евтината, но няма кой да я извършва. Няма национална програма за респираторните болести т. е. има, но тя стои не приета.
Доц. Петкова подчерта са в дълг към медицинските сестри, които имат огромно значение в грижите за пациенти с ХОББ.
„Практикувайки в Западна Европа, ние винаги забелязваме различния подход към сестрите там, различен е и самият модел. При нас е много строго разделението между лекари и сестри, а е необходимо сестрите да участват равнопоставено в събития, организирани за лекари. В света на големи медицински събития винаги има и сестрински секции. Има изключително добре подготвени медицински сестри, които познават респираторната наука, говорят чужди езици и участват в световни конгреси със собствени изяви вкл. и публикации. Пожелавам си и ние да имаме такъв прецедент и да вървим в тази посока и у нас. Статуквото, което трябва да нарушим, е оставило много от сестрите далеч от новостите в медицината, включително от новите инхалаторни устройства. Затова направихме така, че на курса в Пловдив те можаха да видят и сами да проверят как се работи с всяко инхалаторни устройство. Това ще им даде увереност в ежедневната дейност”, каза тя.
Доц. Иванов, зам.-председател на БДББ, акцентира, че медицината в ХХІ век е екипна дейност все повече и повече.
„Поради това искаме да подготвим своите най-близки сътрудници – сестрите, да отговорят на изискванията. Сестрата е тази, която стои много повече и по-близо до пациента от лекаря. Ето защо изключително важно е тя да е в течение на съвременните тенденции, за да може грамотно да помага на пациента и по този начин предписаното от лекаря да добие своята пълнота. БДББ осъзнава необходимостта от екипна работа, необходимостта сестрите да бъдат системно обучавани, ние виждаме този глад за знания от страна на сестрите и полагаме усилия да го задоволим”, заяви той.
Представителите на БДББ бяха единодушни, че е на лице недостига на медицински сестри в белодробните болници в цялата страна. Очаква се проблемът да се изостри през летния период по време на отпуските, тъй като сега в повечето от клиниките само 2/3 от капацитета за сестри е запълнен. освен това остава отворен въпросът за недофинансирането на клиничните пътеки за белодробни болести и неадекватното заплащане на труда на специалистите – лекари и медицински сестри.
Сега средната възраст на работещите пулмолози е около 50 години, а при медицинските сестри– 55-60. Работим с пенсионери, имащи физически лимит. Младите бягат от тежката и недобре платена работа, алармираха те.
Според тях, ако не се вземат спешни мерки след не повече от 5-6 години, у нас ще има глад не само за медицински сестри, но и за лекари – пулмолози, докато болните от белодробни заболявания ще продължат да се увеличават.
В момента най-силно засегнати от недостига на лекари-пулмолози са областите в Северозападна България. В Шумен, Разград например има няколко пулмолози. В Добрич има само един специалист. Няма желаещи за работа дори и във водещи столични клиники по белодробни болести.
Добре финансирани скринингови програми, изграждане на структура и организация за специализирани грижи след болничното лечение и достойно заплащане трудът на лекари и сестри са едни от най-важните мерки, които специалистите-пулмолози посочиха като път за решаване на съществуващите проблеми в тяхната област.
---
Белодробните заболявания често не са съпроводени с болка, но не рядко завършват със смърт. Те са отговорни за 1/6 от общата смъртност в света и са сред най-значимите здравни проблеми в глобален мащаб. Един от всеки осем смъртни случая в ЕС се дължи на тях. 40-50% от дългогодишните пушачи развиват ХОББ срещу едва 10% от непушачите. 15-20% от случаите на ХОББ се дължат на експозицията на прах, химикали, замърсяванията на въздуха, тежкият автомобилен трафик, обедняването на населението и др. Болестността е по-голяма при мъжете. Наблюдава се обаче подмладяване на заболяването и повишаването му при жените.
Целта на курса е да засили партньорското начало, да бъде утвърден моделът на екипност в работата на лекарите и сестрите, ангажирани с пациенти, страдащи от респираторни заболявания.
---
Изследване на GlaxoSmithKline – България сред 3 хил. души – основно пушачи показва, че 53% от тях имат недиагностициран ХОББ, 2/3 са диагностицирани в ранни стадии на заболяването, но 1-2% имат много сериозни, реални шансове да забавят хода на болестта във времето.
Годишно у нас се диагностицират с карцином на белия дроб около 3 хил. души като голяма част от тях са в напреднал стадии, а 30% от тях подлежат единствено на палиативни грижи.Няма коментари:

Публикуване на коментар