сряда, 27 май 2015 г.

БЛС е категорично против намаляване на цените на клинични пътекиВъв връзка с решението на Надзорния съвет на НЗОК от 25.05.2015 г. да стартират преговори за намаляване цените на клиничните пътеки, Управителният съвет на БЛС се обявява
категорично против.
Още в края на м.  г. и началото на тази, от съсловната организация няколкократно предупредиха, че неминуемо в бюджета на НЗОК ще се появи дефицит от 150-200 млн.лв. и че лимитирането на дейностите е свързано именно с този проблем. Всяка година недофинансирането на системата води до актуализиране на бюджета на касата, въпреки нереалното, по-ниско остойностяване на самите клиничните пътеки. Ето защо, намаляването на цените на клиничните пътеките няма положителна стойност, а ще постигне обратен ефект - ще доведе до повишаване обема на болнична дейност, а то от своя страна – до намаляване на качеството на здравните услуги. Това ще демотивира медицинския персонал, няма да бъде и в полза на пациентите като цяло, е записано в становището на БЛС.
В него се казва, че съгласно подписания НРД между БЛС и НЗОК и съгласно Постановление 57 на Министерски съвет, УС на БЛС, съвместно с НЗОК, на всяко тримесечие трябва да извършат анализ за текущото разходване на средства от бюджета на касата и изпълнените обеми на медицинска дейност. БЛС подчертава и необходимостта от получаване на информация за текущите събирания на здравноосигурителни вноски, тъй като, съгласно Закона за бюджета на НЗОК за 2015 г., надсъбраните вноски следва да се изразходват за плащане на медицинска дейност. Към момента обаче, НЗОК нито е представила задължителния анализ, нито УС на БЛС е получавал покана да дискутира параметрите на подобен анализ. Не е представен и отчет от страна на НАП за текущите надсъбрани здравноосигурителни вноски, нито е налице каквато и да било справка за консумираните обеми в национален мащаб.
Ак  в някои болници от страната, по данни на НЗОК, е регистрирано изключително завишаване на обема дейност, то редно е Касата и Медицинският одит към МЗ да упражнят съответния контрол. Съсловната организация намира за абсолютно неприемливо единични, изолирани случаи да послужат като общ знаменател, водещ до наказание за всички болнични заведения.
Предвид изложените факти, Българският лекарски съюз е категоричен, че да се говори за намаляване на цените на клиничните пътеки е твърде рано и нелогично и се обявява твърдо против вземането на подобно решение, се казва още в съобщението на БЛС.

Няма коментари:

Публикуване на коментар