понеделник, 25 май 2015 г.

БЧК обучи 150 служители на Кока-Кола ХБК за оказване на първа долекарска помощ при ПТП, природни бедствия, аварии и трудови злополукиТова са първите от поредицата практически курсове, които компанията планира до края на
годината за своите служители, съвместно с БЧК.
Обученията са в рамките на Генералното споразумение за партньорство, подписано през 2014 г. от председателя на Българския Червен кръст Христо Григоров и изпълнителния директор на Кока-Кола ХБК България Светослав Атанасов. Целта е координиране на усилията на двете страни при разработване на програми и проекти за съвместни действия, насочени към извънредни ситуации, природни бедствия, подкрепа на хора в неравностойно положение.
Всеки от курсовете включва основни познания – теоретически и практически, за оказване на първа долекарска помощ при ПТП, запознаване с начините за действие при различни видове наранявания, както и за действие при кризи и природни бедствия.
---
В началото на месец май, по време на честванията за Световния ден на Червения кръст и Червения полумесец, Кока-Кола ХБК България бе отличена от БЧК за един от най-големите корпоративни дарители за 2014 г.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар