сряда, 22 април 2015 г.

От Конфедерация "Защита на здравето" искат промяна във финансирането на здравната систематака че заплащането на лекарите да не се обвързва с броя на пациентите, тежестта на
заболяването, а освен това всеки пациент, преминал през болнично лечение, да получава разходен документ, който да отразява цената на престоя, на лечението и на положените за него здравни грижи, съобщава БНР.
Председателят на пациентската организация Петко Кенанов заявява, че документа трябва да стане разходооправдателен иедва след като бъдеа подпосан от пациента да отива в НЗОК, за да бъде изплатен.
Цените на лекарствата у нас се управляват политически, пък заявиха от Националната пациентска организация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар