четвъртък, 5 март 2015 г.

БГФармА приветства всеки опит на МЗ за оптимизиране на разходите на НЗОК за лекарстваБГФармА, като представителна асоциация на генеричните фармацевтични производители и член на Европейската генерична асоциация (ЕГА) в Брюксел, приветства всеки опит на
Министерството на здравеопазването за оптимизиране на разходите на НЗОК за лекарства, който се основава на европейските практики, се казва в прессъобщението им. Като такъв опит оценяваме и подготовката за подписване на споразумение между МЗ и иновативната фармацевтичната индустрия, насочено към контролиране на разхода в НЗОК за лекарства. Но категорично трябва да заявим, че БГФармА не приема подобно споразумение да излиза извън рамките на отговорностите на иновативните фармацевтични производители, като те биват прехвърлени и върху генеричните производители.
Както в цяла Европа, така и в България генеричните медикаменти не са свързани по никакъв начин с дефицитите на здравните фондове, в частност на НЗОК. Напротив, прогенеричната политика е сред основните инструменти за разумно изразходване на обществените пари за лекарства, като с много по-малко средства се покрива лечението на огромни групи пациенти. В България възможностите на генеричната индустрия за оптимизиране на разходите за лекарства съвсем не са изчерпани.Всеизвестен факт е, че ръстът на разходите на НЗОК за лекарства се дължи основно на иновативни лекарствени продукти в определени INN групи. Това означава, че основната страна, отговорна за поемане на ангажимент към държавата относно контролиране на разходите на НЗОК за лекарства са производителите на оригинални продукти.
Затова би било парадоксално генеричната индустрия да бъде привлечена към споразумение, което по дефиниция трябва да бъде сключено между МЗ и иновативната индустрия.
БГФармА за пореден път заявява готовността си да обсъжда с МЗ и НЗОК всички техни инициативи, насочени за подобряване на достъпа на пациентите до лекарства и за разумно изразходване на средствата в това направление.
УС на БГФармА счита, че само с открито обсъждане на подготвяното споразумение за контролиране на разходите на НЗОК за медикаменти, с представители на всички засегнати страни, би могло да се намери консенсусно решение, се казва още в тяхното прессъобщение.

Няма коментари:

Публикуване на коментар