сряда, 4 март 2015 г.

Предоставят още 1 година безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България”Правителството предлага изменение и продължаване на действието с една година на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и контрол
на ХИВ/СПИН в България”, сключено между Министерството на здравеопазването и Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.Срокът на действие на споразумението се удължава с 12 месеца, за да може да се удължи изпълнението па Програмата в рамките на спестените до момента средства. От изключително значение е в този период да се положат усилия за стабилен преход на преминаване на финансирането на превенцията от международния донор към българското правителство.Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” е най-дългосрочната и мащабна превантивна здравна програма в страната и допринася за постигането на заложените цели на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции 2008-2015 г. Ефективното й изпълнение ще допринесе значително за постигане на основните цели за задържане на нивото на разпространение на ХИВ сред инжекционно употребяващи наркотици под 10%, а за останалите групи в най-висок риск – под 5 на сто.В изпълнение на Програмата са изградени девет местни обществени комитета за превенция на ХИВ, туберкулоза и сексуално предавани инфекции, 12 звена за второ поколение епидемиологичен надзор в РЗИ, 19 кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН, девет ниско-прагови центъра за лицата, употребяващи инжекционно наркотици, осем здравно-социални центъра в ромска общност, 17 мобилни медицински кабинета, пет сектора за лечение на пациенти с ХИВ, 18 младежки клуба за обучение на връстници от връстници сред деца и млади хора в риск, четири центъра за психо-социална подкрепа за хората, живеещи с ХИВ и СПИН.Планираните резултати за 2015 г. от изпълнението на Програмата включват предоставяне на услуги за доброволно консултиране и изследване за ХИВ на над 124 000 лица; предоставяне на специфичните превантивни услуги на терен и достигане до над 47 000 лица, лишени от свобода, инжекционно употребяващи наркотици, проституиращи, лица в риск от ромска общност, както и мъже, които правят секс с мъже; предоставяне на здравно образование, насочено към развитие на социални умения за деца в институции и достигане чрез подхода „връстници обучават връстници” до над 54 000 млади хора в риск.Планираните резултати към 2015 г. включват също предоставяне на достъпно и качествено антиретровирусно лечение на хората, живеещи с ХИВ, чрез увеличаване на средствата, отделяни от държавния бюджет.

Няма коментари:

Публикуване на коментар