четвъртък, 19 февруари 2015 г.

НЗОК ще изплаща изцяло клиничните пътеки на болниците, дори и ако пациентите напуснат лечебното заведение по свое желаниеЗа тези пациенти, ако болницата е изпълнила алгоритъма на пътеката независимо от по-късия
престой, ще бъде заплатена от касата. Напускането ще бъде удостоверявано с подпис на пациента, от дежурния лекар и завеждащият отделението. Съобщи председателят на Българския лекарски съюз д-р Цветан Райчинов след среща с Надзорния съвет на НЗОК. Досега здравната каса не заплащаше клинична пътека, ако болният не остане в лечебното заведение за периода, посочен в нея.
Друга новост, която се въвежда, чрез методиката на медицинските дейности е, че лекарите ще могат да извършват вторични прегледи в рамките на три месеца от издаването на направлението, а не в рамките на един месец, както е сега.
Предстои методиката да бъде одобрена от МС и публикувана.

Няма коментари:

Публикуване на коментар