четвъртък, 19 февруари 2015 г.

Така ни е писаноНa луди ни правят свлачищата и наводненията, ма на още полуди ни сторват управляващите. Укорявайки ни бащински, че не сме си застраховали имотите. И защо не сме го направили? Според тях понеже сме много богати, а според нас, тъй като най-малко природата ни е виновна -бед. ствията са следствие не толкова на природните катаклизми (както ни е писано), колкото на човешкото (управленското) нехайство (както сами си го правим).
Попадайки така в режим на безсмислени страдания благодарение на неизтребимата човешка глупост, както обича да ни стряска проф. Михаил Константинов. Който е в състояние всичко да обясни, при това на момента, макар регистърът на мненията и заключенията му да е винаги в тон с перспективата на политическия вятър. Става дума за същия математик, който напоследък се е вторачил във вулкана Йелоустоун в американския щат Уайоминг, откъдето щял да дойде краят на света, респективно затриването на България. Подозрително удобен сценарий за управляващите, към които иначе Константинов, назначен отново за председател на прочутата държавна ясла "Информационно обслужване" АД (а жена му
- в държавното предприятие "Ръководство на въздушното движение") храни "безкористни" симпатии.
Същият Константинов, който вместо да ни отговори защо 20 години нямаме електронно правителство
- въпрос както по специалността, така и според длъжностната му характеристика, ами има-няма и току ни подплашва с дървената мафия, безразборното строителство, замърсяването на речните корита, избирателните системи и въобще с всеобщата глупост.
Неща, които и децата знаят. "Само че при нас единственото, което се прави, е да се вземат решения за изработване на планове, да се съгласуват графици за изготвянето на концепции, да се поръчват стратегиите за все по-доброто състояние на всичко. Основно в бъдеще време- ще, ще, ще... От години се чува едно масово ще-кане, докато доброто управление е не толкова в решаване на проблемите, колкото в недопускането им. А ние сами ги създаваме, после - как така?", просветля ва ситуацията климатологът проф. Спиридонов, формулирайки представата за времето у нас по следния начин: "Географското положение на страната ни е такова, че имаме всякакъв вид време. И периодично се засилва ту една характеристика, ту друга. Времето е като махалото. Средното положение, което всъщност е неговата най-ниска точка, е най-малко вероятна. А точно средното ние наричаме норма."
Апропо, нашите управници се съобразяват с нормата, която практически не съществува, но пък ги оправдава, че не правят нищо за сигурността на селищата и инфраструктурата.
Иначе, запомнящи се валежи у нас винаги е имало. Според статистиката най-впечатляващ е дъждът, излял се над Малко Търново през юли 2006-а - само за едно денонощие над 300 литра на квадратен метър. Много вода се изсипва и през септември 1999 година - 268 литра за денонощие във варненското село Старо Оряхово. Пак във Варненско през 1951 -а са измерени 257.8 литра на кв. м. През август 2005 година в Ихтиман паднали 234 л, колкото дъжд се е извалял за един ден през октомври 1970 година в Златоград. През август 1924а имаме 216 л на кв. м в Попово, а през септември 2010-а 201 литра над Шабла. Валежи по 150-200 литра на квадрат за денонощие се случват често. Стига се дори до 2-3 месечни норми само за ден. Но опитът сочи, че размерът на щетите зависи не само от валежите, а и от инфраструктурата и начина, по който тя се поддържа.
"Долините на реките са били предимно зеленчукови градини - обяснява причините за наводненията проф. Валери Спиридонов. - И да е имало разливи, те не са водели до щети и не са документирани. Статистиката е отскоро. Обърнете внимание, че водата сама си е издълбала речните корита. В даден момент, ако там прорастват дървета и храсти, значи доста време реката не е била толкова буйна, каквато може да е. Хората не са се занимавали с прочистване на коритата природата сама го прави, само дето ние пречим, като заставаме на пътя й по най-глупав начин."
А най-често заставаме на пътя й под формата на язовири, които почти не се използват по предназначение, да не говорим целесъобразно, докато в същото време безотговорно и просташки се експлоатират от всякакви политически и криминални мутри. Прочее, нима експертите не знаят, че сега предстои пролетен максимум на валежите и топене на снеговете в flfljfcfcUHume? Е, защо не предупредят въпросните мутри да подготвят водните съоръжения за това? Нали най-важното предназначение на язовирите е да имат свободен обем точно за такива аварийни ситуации?!
Още повече, когато наводненията се очертават като най-честите природни бедствия на планетата. Според Международния Червен кръст през 2013 година
44 % от смъртните случаи при бедствия по света се дължат на наводнения. А загубите за световната икономика се изчисляват на 118.6 милиарда щатски долара, като само за Германия - на 13 млрд. долара.
ООН вече работи по стратегии за предотвратяването на световни конфликти и несигурност вследствие на миграцията на хора заради промени в климата - т. нар. климатични бежанци. Европейската агенция по околна среда излезе с доклад в края на миналата година затова, че европейската транспортнасистема спешно трябва да се адаптира към заплахите от наводнения и тежки метеорологични условия, свързани с промените в климата. Навсякъде в Европа се говори за ново планиране на транспортната инфраструктура, което да взема под внимание новите заплахи.
На който фон "стратегическата мисъл у нас, вложена в бъдещото, изглежда нищожна, близка до липсата на съществуване. Българският политически живот отдавна не е арена за виждане в бъдещето. Последното е вменено на врачки, баячки, астрогурута, феномени и прочее", възмущава се разследващата журналистка Деница Сачева.
Миналата година беше безпрецедентна за наводненията в България, а случилото се ясно показа къде са дефицитите в държавната политика - в закона за защита от бедствия, който, освен че е несъстоятелен, не се и спазва. Принципно законът вменява най-много задължения на кметовете и областните управители, но не осигурява финансиране - то идва от бюджетите на министерствата и ведомствата, общинските бюджети и от търговските дружества и едноличните търговци - за обектите им. Не се осигуряват средства и за обучение на населението в защитни мерки при бедствия
- тосе организира по желание от кметовете на общините.
Така "на практика става трудно и даже невъзможно управлението на дейностите за защита при бедствия - обяснява експертът по национална сигурност Пламен Василев.
- Кметът няма никакви законови правомощия да дава заповеди на служителите на МВР и други участници в спасителните операции (например от Министерството на здравеопазването , на военнослужещи и т. н.), тъй като те не са общински служители, а служители на централната държавна администрация. Затова задължението кметът "да организира и ръководи дейностите по защитата при бедствия" е нереалистично."
На кметовете са вменени задължения, които те дори не познават. Особено в малките села. А бюджетите им за справяне с кризисни ситуации хич ги няма. Дори в държавния бюджет за тази година сумата, заложена за справяне с бедствия, е същата като за 2014-а - 70 млн. лева, при положение, че миналата година стана ясно, че тя е крайно недостатъчна. А по нищо не личи 2015-а да ни пожали откъм нови бедствия.
Отделно, "у нас запасите и резервите са място за мистична корупция, а не за осигуряване на защита и сигурност. Структурите на "Гражданска защита" са разбити и са под шапката на МВР с прекъснати връзки с доброволците, а в "Напоителни системи" хронично няма редовни заплати. Единственото положително развитие е, че вече имаме една идея по-добре организирани евакуации. Но после? Страховете от непочистените корита, липсата на залесяване, проблемите със собствеността и отговорността на язовирите, липса на адекватна подкрепа от институциите, лошото планиране на пътната мрежа - всичко това остава. А и гражданите се поизмориха да доброволстват и да даряват" очертава нерадостната картина Деница Сачева. Основателно заключавайки, че "евакуацията на държавността у нас си остава най-голямото бедствие."
Защото не може всеки път, пръсне ли малко дъждец, държавата да лъсва със своята безпомощност, хора да изчезват или да остават без жилище, а министри да ни призовават да "свикваме" с бедствията. Не може, ама - на!
Цялата политическа шайка е такава. Чрез дългогодишно целуванена задници на висшестоящите и газене на тези под тях, нашите политици дотолкова дълбоко са обръгнали на хорското страдание, че фактът, че някой се е удавил, не им нарушава апетита.
...Проф. Михаил Константинов е в състояние всичко да обясни, при това на момента, макар регистърът на мненията и заключенията му да е винаги в тон с перспективата на политическия вятър и управляващите, към които иначе Константинов, назначен отново за председател на прочутата държавна ясла "Информационно обслужване "АД (ажена му - в държавното предприятие "Ръководство на въздушното движение ") храни "безкористни" симпатии.
Същият Константинов, който вместо да ни отговори защо 20 години нямаме електронно правителство • въпрос както по специалността, така и според длъжностната му характеристика, ами има-няма и току ни подплашва с дървената мафия, безразборното строителство, замърсяването на речните корита, избирателните системи и въобще с всеобщата глупост...

Няма коментари:

Публикуване на коментар