понеделник, 16 февруари 2015 г.

Фондация „Екоцентрик” започва образователен интерактивен проект „КонсУмувай” - насочен към младежи в гимназиална възраст, в шест града от Западна България„КонсУмувай” се фокусира върху разумното потребление в динамично променящите се глобални условия за живот, като обученията ще се провеждат на открито под формата на
градски обиколки в София, Враца, Ловеч, Пловдив, Благоевград и Пазарджик.
Темите са от ежедневен характер и винаги актуални: храна, кафе, облекло, козметика, транспорт, електронни джаджи. Туровете ще бъдат провеждани от предварително обучени доброволци и ще дават добри примери за справедлива търговия и отговорна консумация от социална, екологична и икономическа гледна точка. Целта е обучението да стимулира участниците да изградят устойчиво потребителско поведение, да мислят критично, да търсят алтернативи. Фондация „Екоцентрик” ще работи в сътрудничество с гимназиите от шестте града за това формалното и неформалното образование да се допълват при възпитаването на активни граждани на бъдещето.
„Потребявам не идва ли от „потребност”, т.е. да се снабдяваш с неща, които ти трябват? Тогава защо консуматорството се е превърнало в ценност, а „шопинг-терапията” в душевен лек? Колко струват стоките и услугите, които ежедневно купуваме? Не на нас, а на света? Колко плаща природата за задоволяване на човешката алчност? А с какво плащат хората от третия свят, за да осигурят комфорта на Севера? „КонсУмувай” цели да замисли младите хора по тези въпроси и да ги мотивира да бъдат отговорни към околната среда и обществото, от „его-” да станат екоцентрични.”, споделя Христина Банчева, ръководител на проекта.
През март 2015 „КонсУмувай” ще стартира активно с училищен конкурс, в който могат да се включат гимназиални ученици от градовете по проекта.
Идеята за проекта идва от Германия, където той съществува от 12 години.Финансирането е от Германската фондация за околна среда – DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) . Проектът  ще бъде осъществен в рамките на 18 месеца в партньорство с германската организация Сдружение BUNDjugend.

Няма коментари:

Публикуване на коментар