четвъртък, 19 февруари 2015 г.

62 400 000 лева е държавната издръжка на Правителствена болница за година и половина


Одитен доклад на Сметната палата, за периода 1 януари 2013 г.-30 юни 2014 г., показва непрекъснато увеличение на парите за болница „Лозенец“, която дълги години се ръководи
от д-р Любомир Спасов.
Установени са и нарушения при възлагането на обществени поръчки, възлизащи на 76 млн. лв.. При 8 процедури определената и внесена гаранция за изпълнение е 0,05 на сто от стойността на договора, без ДДС. В сключените договори и в проекта на договор към утвърдената документация за участие в процедурите няма клауза, която да регламентира реда за освобождаване на гаранцията за изпълнение, което е нарушение на Закона за обществените поръчки.
Към 31 декември 2013 г. са извършени 18 корекции по бюджета във връзка с предоставени трансфери от НЗОК и здравното министерство. Правителствена болница получава и дарения от физически и юридически лица, а Спортно-оздравителния комплекс преминава към лечебното заведение.
Завишението на разходите, спрямо първоначално утвърдените размери е почти 2 пъти повече (с 23 327 781 лв.). Ръстът на приходите обаче е минимален. Към 30 юни 2014 г. са извършени осем корекции по бюджета на болницата. Разходите са увеличени с 22 537 254 лв. спрямо първоначално утвърдените, или с 1,6 пъти.

Няма коментари:

Публикуване на коментар