понеделник, 9 февруари 2015 г.

МЗ ще финансира таксата за обучение на 414 лекари специализанти


На 4 февруари здравният министър д-р Петър Москов е подписал заповед за финансирането на таксата за обучение на 415 млади лекари-специализанти, които са с 6 бройки повече от
миналата година.
МЗ ще субсидира 20 кандидат-анестезиолози. Същата квота е определена и за лекари, желаещи да специализират обща и клинична патология, педиатрия и спешна медицина. Ще бъдат платени обученията на лекарите специализиращи, както следва:18 хирургия, инфекциозни болести - 14, вътрешни болести - 10, клинична лаборатория - 15, медицинска онкология - 13, микробиология – 15, неонатология – 15, нервни болести – 15, пневмология и фтизиатрия – 16, трансфузионна хематология – 15, урология - 13, УНГ – 13, както и на следните лекари по дентална медицина - 4 специалисти по оперативно зъболечение и ендодонтия, ортодонтия – 3, орална хирургия – 2, пародонтология – 1, протетична дентална медицина – 2, 4 специализанта по клинична фармация, 58 професионалисти по здравни грижи и 9 лица с висше немедицинско образование - 4 човека в специалностите медицинска радиологична физика, а на 5 – микробиология.
От страницата на МЗ става ясно, че болниците в страната са обявили свободни места за 1313 специализанти. Най-много са свободните места за млади лекари, които искат да специализират анестезиология - 96, обща хирургия -81, ортопедия - 58, и педиатрия - 55, обща медицина - 101, спешна медицина - 25, обща и клинична патология – 11. Отделно лечебните заведения имат нужда от 52 души, специализиращи за акушери, вътрешни болести – 43, кардиология – 64, нервни блести – 61, ортопедия и травматология – 58. Сред болниците, които имат нужда от още лекари преобладават областните и университетските.
Младите лекари-специализанти ще бъдат наемани в базите за обучение на срочен трудов договор. Възнаграждението на специализантите няма да е по-ниско от 2 минимални заплати (720 лв.). Това гласи новата наредба за придобиване на специализация, изготвена от Министерството на здравеопазването и обнародвана в „Държавен вестник”. Краен срок за запълването на свободните места няма. Подборът на кандидатите всяко лечебно заведение ще прави по свое усмотрение.
За теоретичното и практическото обучение обаче ще се дължат такси, определени от висшето училище или националния център, като месечното изражение на всяка от тях няма да надхвърля 50% от минималната заплата за страната. Наредбата предвижда още специализации на държавна издръжка, за които ще има класиране. Специализантите в заварено положение по досегашната наредба 34 от 2006 г. пък ще могат да продължат обучението си по стария ред или да изберат новите правила, като в срок до 3 месеца от влизането в сила на новата наредба сключат трудов договор на пълно работно време с база за обучение.

Няма коментари:

Публикуване на коментар